Zoetwater mag polders Rijnland in

Het hoogheemraadschap van Rijnland laat sinds dinsdag de afsluitingen in de Drecht en de Leidsche Vaart weghalen, zodat zoetwater uit het IJsselmeer de boezems en sloten van de polders in kan lopen. Een woordvoerder van Rijnland zei dinsdag dat het zoutgehalte in de aanvoerwateren voor de polders, het Aarkanaal en de Gouwe, normaal is en niet gevaarlijk meer voor grond en gewassen.

Vorige week besloten de waterschappen in West-Nederland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat IJsselmeerwater richting Gouda te pompen, om verdere verzilting tegen te gaan. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden steeg het zoutgehalte in sloten en vaarten in onder meer Rijnland. Te zout water is op den duur funest voor bomen en planten.

De zoutprop die voorafging aan het water uit het IJmeer is via het Aarkanaal door het gemaal bij Gouda afgevoerd naar de Hollandsche IJssel. Daarom kunnen de damwanden nu worden weggehaald. Rijnland verwacht dat het nog enige tijd nodig is om zoetwater aan te voeren, omdat voor het gebied de komende dagen weinig neerslag is voorspeld.

Het weghalen van de damwanden in de Drecht en de Leidsche Vaart duurt volgens Rijnland tot dinsdagavond. De toegang tot de Zegerplas bij Alphen aan den Rijn is ook dicht in verband met de waterstroom en die gaat donderdag weer open, meldde de zegsman.

De wateren in de Rijnlandse polders, die grofweg liggen tussen Leiden, Goudaen Den Haag, raakten verzilt doordat door de droogte veel water verdampte.Om het waterpeil toch hoog genoeg te houden, besloot het hoogheemraadschaphalf augustus verzilt water uit de Hollandsche IJssel de kanalen van hetgebied in te laten. Bij een te laag waterpeil zouden waterkeringen enfunderingen van gebouwen droog komen te staan en onbetrouwbaar kunnenworden.

Overigens verzilten polders ook van binnenuit, als zij niet met zoet waterworden doorgespoeld. In de droogmakerijen welt zout kwelwater op uit debodem. Dat komt onder meer doordat de polders lager dan de zeespiegel liggenen het zilte water als het ware naar zich toe trekken.

Hoe lang het duurt voordat het ‘nieuwe’ water alle uithoeken van hethoogheemraadschap heeft bereikt, is onduidelijk. Land- en tuinbouwers kunnenwat betreft Rijnland nog niet direct het oppervlaktewater gebruiken om hungewassen te beregenen. ,,Liever nog even niet, want het zoete water wordt nueerst gebruikt om het waternetwerk door te spoelen”, zei een woordvoerdervan Rijnland.

Advertentie

Leiden hoogheemraadschap


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×