Inwoners Rijnland kunnen in 2004 online stemmen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat als eerste waterschap in Nederland verkiezingen via internet organiseren. Dat heeft het waterschap vandaag bekendgemaakt. Rijnland hoopt hiermee de traditioneel lage opkomst bij de verkiezing van een nieuw bestuur in oktober 2004 te verhogen vanongeveer 25 naar minstens 30 procent. Rijnland heeft speciaal voor dit doel een internetsysteem laten ontwikkelen dat het stemgeheim van de 1 miljoen kiezers garandeert. Het stemmen pertelefoon vervalt, maar inwoners zonder internettoegang kunnen nog wel per brief hun stem uitbrengen.

Het hoogheemraadschap was begin dit jaar al van plan om in 2004 bij wijze van proef het noordelijk deel van Zuid-Holland per internet te laten stemmen. Dat zou gaan om ongeveer 250.000 inwoners. Nader onderzoek toonde aan dat het internetstemmen voor de burger duidelijker is en slechts weinig duurder. Wanneer iedereen via internet stemt, levert dit zelfs een besparingvan 300.000 euro op.

De commissies binnen het hoogheemraadschap vonden het daarom een goed idee de proef uit te breiden naar het hele kiesgebied. Woensdag volgt een definitief, formeel besluit in de algemene vergadering. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Unie van Waterschappen is gevraagd financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van stemmen.

In 1995 was Rijnland ook de eerste instantie die het stemmen per post met automatische verwerking op grote schaal introduceerde. In 1999 konden de ingezetenen als eersten ook per telefoon stemmen.

Leiden hoogheemraadschap


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×