RTV West moet 1,3 miljoen bezuinigen

Radio TV West is genoodzaakt voor de tweede helft van dit jaar maatregelen te nemen om het bedrijf financieel gezond te maken. Anticiperend op de ontwikkelingen in 2004 moet de omroep voor volgend jaar een bezuiniging doorvoeren van tenminste 1,3 miljoen euro. Dit heeft als oorzaken de lage indexering van de subsidie van de provincie en verwachte teruglopende reclame-inkomsten voor 2004. De belangrijkste oorzaak van de huidige financiële problemen bij Radio TV West is het niet aanslaan van het in het voorjaar geïntroduceerde radioformat van Radio West. Als gevolg daarvan zijn de reclame-inkomsten in 2003 achtergebleven. Daarnaast is het boekjaar 2002 met verlies afgesloten. Dit zogenaamde “all-talk, all-news, all-day” format van Radio West komt zo spoedig mogelijk te vervallen om weer plaats te maken voor muziek. Naast de programmatische maatregelen moet ook fors bezuinigd worden op de personeelskosten. Gedwongen ontslagen zijn daarom onvermijdelijk. Het personeel is vanmiddag ingelciht over de komende rorganisatie. Volgens medewerkers zouden er 25 banen verdwijnen. De directie wil dat niet bevestigen.

Met TV West gaat het wel goed. De programma’s worden goed bekeken: het dagbereik is stabiel op ruim 300.000 kijkers per dag, maar de kijkdichtheid is in de afgelopen tijd vrijwel verdrievoudigd en de reclame-inkomsten zijn gezond.

Hoewel het goed gaat met TV West moet ook hier een aantal aanpassingen worden gedaan, omdat de kosten voor 2004 anders te sterk oplopen. Zo zal met ingang van aanstaande maandag de update van het tv-nieuws om 22.00 uur komen te vervallen en zal het nieuws in het weekend een stap terug moeten doen.

Leiden RTV West


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×