Manifestatie voor asielzoekers op Stadhuisplein

Op 13 september vindt er van 12.00u tot 16.00u een manifestatie plaats op het Stadhuisplein. Men probeert hiermee een eenmalig specifiek pardon los te krijgen, waardoor een groep van 67 Leidse asielzoekers in Leiden kan blijven. De manifestatie wordt georganiseerd door een initiatiefgroep, bestaande uit de Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Uitgeprocedeerden (STUV), Stichting Leiden Stad van Vluchtelingen, enkele asielzoekers en ook de Leidse fracties van PvdA, GroenLinks, Leefbaar Leiden en SP. Andere partijen in Leiden hebben ook hun steun toegezegd, evenals de Raad van Kerken. De manifestatie wordt geopend door burgemeester Henri Lenferink.

“Na jaren van wachten en onzekerheid dreigt een groep asielzoekers, die al meer dan vijf jaar in Nederland woont, uitgezet te worden. Veel van deze mensen hebben meerdere procedures doorlopen en zijn inmiddels afgewezen”, vertelt Hilde Jansen van de PvdA. “De groep waar het in Leiden om gaat is ingeburgerd en actief in onze samenleving. Kinderen zijn hier geboren en getogen en zitten op school of studeren. Deze inwoners van Leiden zijn in bange afwachting van hun lot, omdat zij bedreigd worden met uitzetting. Dat vinden wij onrechtvaardig en inhumaan.”

De pardonregeling die Minister Verdonk (VVD) vorige week opzette, is alleen van toepassing op asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en ook nog in hun eerste procedure zitten. Aan dat laatste criterium voldoet echter vrijwel niemand in Leiden, aldus Jansen. De initiatiefgroep hoopt op steun en hulp van elke Leidenaar die meevoelt met de asielzoekers. Zo zoekt de groep mensen die op de markt informatie willen geven, meewerken aan een handtekeningenactie, de organisatie op zich nemen, spandoeken maken, maar ook muzikanten, beeldende kunstenaars, dichters en sprekers. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Hilde Jansen: jansenhilde@hetnet.nl.

Leiden leidentegenuitzetting


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×