Fusie Rijnmond en West geen optie

Dat een fusie de beste oplossing is voor de twee regionale omroepen, wordt in het rapport van onderzoeksbureau MJP tegengesproken. Dat meldt Krantenonline. “Het zou volstrekt onverantwoord zijn om voor ingrijpende vormen van samenwerking te kiezen”, aldus L. Welters. “Daarvoor moeten RTV West en RTV Rijnmond eerst grondig zijn gesaneerd. Anders zal samengaan leiden tot een onbeheersbare financiële en organisatorische situatie.”

De samenstellers van het rapport, naast Welters ook Raijmond van Velzen, hebben zich verbaasd afgevraagd hoe RTV West heeft kunnen functioneren. Welters: “Een directiestatuut ontbreekt. Bovendien is er geen bedrijfsreglement. En behalve een slechte relatie binnen het bestuur was er sprake van een scheve verhouding tussen directie en bestuur en functioneerden onder meer de hoofdredactie, de redactieraden, de ondernemingsraad en de financiële administratie niet goed. Normale gezagsverhoudingen waren niet te bekennen en de spanningen tussen radio en televisie waren explosief. Gevolg is dat de integratie van de radio en televisie nog niet is voltooid. Wat de zaken bemoeilijkt, is dat de radio een stichting is en de televisie een vennootschap.”

Berekend is dat, wanneer er niets gebeurt, het exploitatieverlies in 2004 oploopt tot € 1.433.853. De vaste lasten voor de liquiditeit bedragen nu 113,6 procent van de basissubsidie van de provincie. Elke maand bedragen de vaste lasten 750.000 euro, onder meer dankzij een kale huur van € 982.571,08; met andere lasten is 360.500 euro gemoeid. De autokosten bij de televisie stegen in 2001 ten opzichte van 2000 met 206 procent. Bij de radio was de overschrijding 100.000 euro.

RTV West heeft inmiddels de eerste stappen tot het gezond maken van het omroepbedrijf gezet. Zo zijn bijvoorbeeld zes eindredacteuren (radio) ontslagen. “Frank van Egmond is als enige overgebleven. Hij neemt morgen een sabbatical van enkele maanden. Zijn taak is overgenomen door hoofdredacteur Fresen”, aldus de ontslagen Rob Langeveld.

Wanneer de provincie geldverstrekker blijft en het doek dus niet eind december valt, moet volgens het onderzoeksbureau, voor een herstel- en saneringsplan worden gekozen. Behalve het treffen van een groot aantal organisatorische maatregelen zal de omroep tot (kwalitatieve) zelfreiniging moeten overgaan door alle betrokkenen verantwoording te laten afleggen. De kern van het saneringsplan dient te zijn dat beide omroepen terugkeren naar de kerntaken namelijk het maken van 24 uur radio en 1 uur televisie. De begroting dient te worden gebaseerd op de basissubsidie van de provincie en 80 procent van de reclame-inkomsten. Er worden geen ondernemingsrisico’s meer genomen, zoals voorheen, en er dient een volledige integratie te komen tussen de radio en de televisie.

Leiden RTV West


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×