LBA wil nieuwe volkstuinvereniging in Oostvlietpolder

De Leidse Bond van Amateurtuinders wil een nieuwe, ruim 200 leden tellende, volkstuinvereniging oprichten die een plek moet krijgen in de Oostvlietpolder. De LBA voelt zich benadeelt, omdat een deel van de grond die is bestemd voor volkstuinen door het college wordt betrokken bij de plannen voor een industrieterrein in de polder. Volgens PvdA-wethouder Hillebrand (Ruimtelijke Ordening) is dat een logische keuze, omdat een onderzoek naar de belangstelling voor volkstuinen heeft uitgewezen dat de behoefte naar volkstuinen afneemt. De wachtlijst zou volgens de wethouder vooral bestaan uit mensen van buiten de regio. De heer Boeleker bestrijdt dat namens de volkstuiners met klem: “Een enquete die de gemeente zelf heeft laten uitvoeren leverde ruim 200 wachtenden op. Die komen vrijwel allemaal uit Leiden”.

Het feit dat 140 naar de Oostvlietpolder verplaatste volkstuinen nog niet in gebruik is genomen komt door organisatorische problemen bij één van de tuinverenigingen. Die had te weinig vrijwilligers om de verhuizing naar de Oostvlietpolder uit te voeren en heeft daarom eerder de verhuizing van volkstuinencomplex Veldheim naar de Oostvlietpolder afgewezen. Inmiddels zouden er wel voldoende mensen zijn om een nieuwe vereniging op te starten die de 140 tuinen wel in gebruik gaat nemen.

Advertentie

Leiden volkstuin


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×