Meijer torpedeert nieuw Leids arbeidsmarktplan

De voorzitter van de Leidse Cliëntenraad, de heer Meijer, heeft woensdagavond tijdens de commissievergadering Sociale Infrastructuur stevige kritiek geuit op het arbeidsmarktplan van het College. Het arbeidsmarktplan heeft als doel het reïntegreren van mensen die al een tijd werkloos zijn. Het huidige plan kan in ieder geval niet op steun van de Cliëntenraad rekenen. “Er moet inspraak zijn voor de betrokkenen. De kandidaat moet het plan kunnen afwijzen en moet de ruimte krijgen voor alternatieven. De rechten van de kandidaat zijn nergens gewaarborgd”, aldus een felle Meijer.

Meijer hekelt ook de grote rol van de case managers, die de kandidaten moeten begeleiden. “Ik betwijfel of ze dit wel aankunnen. Ook de DZB heeft een te grote rol. Gezien het verleden heb ik daar geen vertrouwen in.”

Bij het Work First-principe, dat onderdeel is van het arbeidsmarktplan, is het de bedoeling dat 50% van de beschikbare werktijd gewerkt wordt op een gecreëerde werkplek, terwijl een jobhunter ondertussen een reguliere baan zoekt voor de betrokkene. Daarnaast is er coaching op de werkvloer. Indien de werkzoekende na vier maanden nog steeds geen betaalde baan heeft, zal worden gekeken naar de vervolgstappen.

Work First werd door Meijer echter anders geïnterpreteerd dan door de ambtenaren van Sociale Zaken, die het plan schreven. “Volgens Work First worden mensen die er niet aan meewerken nog eerder in de gevangenis gestopt, dan dat ze werkloos blijven”, vertelde Meijer aan de commissieleden, die geschrokken reageerden. Meijer zegt dat dit de situatie is in sommige Amerikaanse staten, bijvoorbeeld in South Carolina. Het gevangenis-idee heeft echter geen betrekking op de Leidse plannen.

Ook de toon van het artikel is naar de smaak van Meijer verkeerd. “Er wordt een heel autoritaire benadering gebruikt. Alsof er iets mis is met werklozen. Ik vind het stuk zeer stigmatiserend. Het verwachte uitstroompercentage van 40% is veel te onrealistisch.”

De politieke partijen reageerden verdeeld op de plannen. De PvdA had weinig problemen met het plan, maar kon met het onderdeel Work First niet instemmen, omdat dat plan in strijd zou zijn met eerder gestelde beleidskaders. Groenlinks en de SP sloten zich hierbij aan. SP-raadslid Van Dam was echter net als Meijer niet te spreken over de toon. “Hoe er in de stukken over mensen wordt geschreven, is ronduit denigrerend. Dat kan je niet maken.” Van Dam kreeg op dit punt bijval van CDA-fractievoorzitter Wim Bleijie.

D66 kan zich goed in de plannen vinden, maar zegt wel dat de positie van de cliënt in het stuk kritisch bekeken moet worden, aldus Paul van Meenen. De ChristenUnie vindt het opmerkelijk dat, als gevolg van dit plan, een hogeropgeleide na een jaar werkloosheid tijdelijk “het station moet schoonvegen”, zegt Filip van As. Toch steunt de ChristenUnie de pilot. De VVD vindt het plan bij monde van raadslid Van Gruting schitterend, helder, ambitieus, prikkelend en concreet. De opvatting van de ChristenUnie dat een hogeropgeleide de taak van het station schoonmaken niet kan aannemen, deed ze af als arrogant.

Wethouder De Boer van Sociale Zaken benadrukte na afloop van de discussie dat het slechts gaat om een pilot. Vervolgens kwam hij Meijer een flink stuk tegemoet. “Ik realiseer me dat een reïntegratieplan alleen werkt met instemming van degene die gereïntegreerd moet worden. Case managers zouden professioneel genoeg moeten zijn om dat te begrijpen.”

Uiteindelijk zegde hij toe dat de pilot alleen toegepast zal worden op mensen die er vrijwillig aan mee willen werken, hetgeen op grote steun van de commissie kon rekenen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×