Instanties starten signaleringsoverleg probleemjongeren

Burgemeester Verver-Aartsen van Voorschoten tekent op 10 februari om 16.00u een samenwerkingsovereenkomst voor het vroegtijdig signaleren van jongeren met problemen. Behalve door de gemeente Voorschoten, wordt de overeenkomst ook ondertekend door vertegenwoordigers van de politie, Bureau Jeugdzorg, Regionaal Bureau Leerplicht, Florence en de Leidse Welzijns Organisatie. In de samenwerkingsovereenkomst leggen de partijen de afspraken vast voor het signaleringsoverleg, dat onder leiding van de gemeente Voorschoten op 24 februari van start gaat. Het signaleringsoverleg heeft als doel het vroegtijdig signaleren van probleemjongeren. Het overleg is voornamelijk gericht op preventie. Door nauwe samenwerking kunnen de deelnemende instanties hun kennis en informatie bundelen. Via een begeleidingstraject proberen zij te voorkomen dat de jongeren verder in de problemen raken.

Geen categorie


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×