Gemeente en Casema ruziën over kabeltarief

De gemeente Leiden onderneemt stappen tegen kabelexploitant Casema, omdat die op 1 april de tarieven voor de kabeltelevisie en -radio aanzienlijk wil gaan verhogen. Abonnees betalen nu € 8,07 per maand voor een volledig abonnement. Casema heeft de gemeente in een brief laten weten de tarieven tot € 10,27 per maand te willen optrekken, een stijging van meer dan 20%.

De gemeente Leiden onderhandelt al geruime tijd met Casema over een nieuw contract. De gemeente wil daarin harde afspraken maken over de tariefstelling, de bevoegdheid van Casema om zonder toestemming van de gemeente programma’s aan het pakket toe te voegen of eraf te halen en het toevoegen van nieuwe diensten als internet.

Casema heeft de gemeente nu laten weten de onderhandelingen niet verder voort te willen zetten en gaat nu dus eenzijdig tot verhoging van de tarieven over. De kabelexploitant wijst in de brief aan de gemeente op een recente uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam. Daarin werd de gemeente Wageningen in het ongelijk gesteld bij een conflict met kabelexploitant UPC, waarbij bepalingen in het contract met betrekking tot de invloed van de gemeente in de tarieven en zenderbepaling door de rechter nietig werden bevonden.

De gemeente Leiden betwist de stelling dat het contract tussen gemeente en Casema op vergelijkbare punten niet meer geldig zou zijn. De gemeente Leiden vreest dat zijzelf en haar burgers financiële schade zullen lijden door de voorgenomen tariefsverhoging van Casema. De gemeente heeft inmiddels de stadsadvocaat ingeschakeld.

Ook in de Merenwijk zijn de tarieven omhoog gegaan. Hier heeft de gemeente echter geen invloed omdat het kabelnetwerk in die wijk in eigendom was van de Stichting Kabelnet Merenwijk. De stichting heeft het net enkele jaren geleden aan Casema verkocht en heeft daardoor geen invloed meer op de tarieven.

In 1994 heeft de gemeente Leiden haar kabeltelevisienet verkocht aan de Kabelexploitatie Maatschappij Rijnland KMR, een volledig dochterbedrijf van het Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR). De transactie vond toen plaats voor een relatief laag bedrag. Daarna is KMR enkele malen in andere handen overgegaan. Via Nuon en Telekabel is het net in handen van Casema terechtgekomen. Casema is op haar beurt eigendom van een consortium van investeringsmaatschappijen: de Amerikaanse Carlyle Group, Providence Equity en GMT Communications. De door de gemeente bedongen voorwaarden bleven bij elke verkoop echter onverminderd gelden.

Reden om in 1994 niet het maximale bedrag uit de transactie te halen waren de volgende:
1) De gemeente Leiden kon bij een relatieve lage verkoopprijs van het kabelnet ook lage tarieven voor de abonnees bedingen;
2) De lage verkoopprijs moest het de koper mogelijk maken investeringen in het kabelnet (o.a. ten behoeve van de introductie van internet via de kabel) te doen.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×