Wethouder Buijing op bezoek in speeltuinen

Wethouder Hans Buijing (Welzijn, Ouderen, Wonen en Zorg) brengt op woensdag 3 maart a.s. samen met enkele raadsleden een bezoek aan drie Leidse speeltuinen. Het gezelschap bezoekt de speeltuinen Vogelenwijk, De Maredijk en de half-open speeltuin De Schans. De tocht begint om 14.00u en eindigt om 16.00u.

De 16 Leidse speeltuinverenigingen hebben zich verenigd in de Leidse Bond van Speeltuinen. Doel van de tocht is de genodigden een indruk te geven van de huidige stand van zaken van enkele Leidse speeltuinen. De wethouder en de raadsleden krijgen daarnaast de gelegenheid om van gedachten te wisselen met het bestuur van de Leidse Bond van Speeltuinen.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×