De leden van de Leidse Milieuraad adviseren de gemeente over o.a. de luchtkwaliteit in Leiden. (Foto: LMR).

Leiden moet plan tegen vervuiling opstellen

Omdat op een groot aantal locaties in Leiden zowel de grenswaarde als de plandrempel voor fijn stof wordt overschreden, moet de gemeente een plan van aanpak opstellen waarin de gemeente aangeeft hoe zij de luchtkwaliteit gaat verbeteren. Dat schrijft de Leidse Milieuraad in een advies aan het college van B&W. De overschrijdingen blijken uit de rapportages die Leiden jaarlijks opstelt. Naast de plandrempel voor fijn stof, wordt op verschillende plekken ook de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. Op basis van berekeningen op 31 locaties in Leiden stelt de Mlieuraad dat momenteel 2300 Leidenaren worden bloodgesteld aan te hoge concentraties stikstofdioxide.

Leiden maakt sinds enkele jaren verplicht een jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit. De gemeente is daartoe sinds 2001 verplicht. Toen trad het Besluit Luchtkwaliteit (BLK) in werking. Het BLK verplicht de grotere gemeenten tot het maken van een rapportage luchtkwaliteit en bij overschrijding van de grenswaarden het opvolgende jaar opnieuw te rapporteren. Bij overschrijding van de hoger gelegen plandrempel geldt de verplichting om een Plan van Aanpak op te stellen.

De luchtvervuiling in Leiden wordt voornamelijk veroorzaakt door uitstoot van het verkeer. Door de sterke toename van het aantal dieselvoertuigen neemt de vervuiling door fijn stof nog verder toe. De afgelopen jaren bleken de grootste overschrijdingen steeds voor te komen bij drukke verkeerswegen als de Churchilllaan, de Dr. Lelylaan, de Europaweg, de Haagweg, de Hoge en de Lage Rijndijk, de Hooigracht, de Kooilaan, de Lammermarkt, de Langegracht, het Levendaal, de Morsweg, de Rijnsburgerweg, de Stationsweg, de Stevenshofdreef, de Voorschoterweg, de Vrijheidslaan, de Willem de Zwijgerlaan en de singels. Ook in de gebieden langs de A44 werden verhoogde waarden gemeten.

Gebieden waar de grenswaarde wordt overschreven moeten daar op termijn onder blijven. Te hoge concentraties stikstof mogen in 2010 niet meer voorkomen, voor fijn stof is dat 2005.

Leiden luchtkwaliteit


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×