Luchtkwaliteit Plesmanlaan onvoldoende

De luchtkwaliteit van de Plesmanlaan voldoet niet aan de normen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide en fijn stof zijn in dit gedeelte van Leiden te hoog. Dat bleek gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie Ruimte en Groen. De gemeente Leiden moet nu voor mei 2003 een plan van aanpak maken om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert.

Ook op zo’n 25 andere plaatsen in de stad wordt de zogenaamde grenswaarde overschreden, maar in zo’n geval zijn maatregelen nog niet verplicht. Dat is pas het geval als de ‘plandrempel’ wordt overschreden, zoals op de Plesmanlaan. Overigens zijn er in Leiden geen metingen verricht. De overschrijdingen zijn vastgesteld met behulp van een computermodel dat de uitstoot berekent. Binnenkort komt er in Leiden ook een officieel meetpunt. Deze snuffelpaal komt waarschijnlijk op de Geregracht en gaat deel uitmaken van een landelijk meetnetwerk.

De komende jaren wordt de norm voor de luchtkwaliteit steeds strenger. Dit moet ertoe leiden dat in 2010 nergens de grenswaarde meer wordt overschreden. Waarschijnlijk zal de plandrempel daardoor volgend jaar op meerdere plaatsen worden overschreden, zodat Leiden gedwongen zal zijn extra maatregelen te nemen. Veel mogelijkheden heeft de gemeente daar overigens niet voor. Een goed verkeerscirculatieplan, waarbij het autoverkeer zoveel mogelijk, en dan nog liefst ondergronds, langs de randen van de stad wordt geleid, is de enige echte oplossing. Dit gaat echter honderden miljoenen kosten, geld dat Leiden niet beschikbaar heeft.

Overigens worden de huidige berekeningen gedaan op basis van verkeersgegevens uit 1997. Een geactualiseerde verkeersmilieukaart komt eind 2002 beschikbaar.

Het CDA verwijdt het college kortzichtigheid. Raadslid Abram Flippo heeft geen enkel vertrouwen in de uitkomsten van de berekeningen die nu bekend zijn gemaakt. Hij denkt dat wethouder Rabbae de problemen minder erg wil voordoen dan ze zijn. Daarmee snijdt Leiden zichzelf in de vingers, aldus Flippo. Als nu duidelijk was geworden hoe groot de verontreiniging is, had Leiden een goede kans gemaakt op miljoenen van het rijk om met name de Willem de Zwijgerlaan en de Churchillllaan te ondertunnelen.

Ook de SP was verbaast over de ‘meet’resultaten. Een jaar geleden bleken vijf lokaties (o.a. de Willem de Zwijgerlaan en de Hooigracht) ook slecht te scoren, terwijl die nu wel onder de plandrempel bleven. Zelfs als de resultaten kloppen worden 32.000 Leidenaren blootgesteld aan de verontreinigde lucht. Ruim een kwart van alle Leidenaren, zo rekende fractievoorzitter Paul Day de commissie voor.

Op aandringen van Olav Welling, fractievoorzitter van D66, wordt nu ook voor het Noordeinde en de nieuw te bouwen woonwijk Roomburg de luchtkwaliteit berekend. Ook het verzoekje van Leefbaar Leiden werd gehonoreerd, de Javastraat in de Kooi wordt ook meegenomen in het aanvullende onderzoek.

 

Leiden luchtkwaliteit


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×