Betere luchtkwaliteit door andere meetmethode

De luchtkwaliteit in Leiden wordt, als we de rapportages mogen geloven, steeds beter. In 2000 werd op vijf locaties in Leiden, onder andere op de Hooigracht en de Willem de Zwijgerlaan, de zogenaamde ‘plandrempel’ overschreven. Als zo’n drempel wordt overschreden, is de gemeente verplicht plannen te maken om de kwaliteit te verbeteren. In 2001 werd de plandrempel nog maar op 1 plaats overschreden, nl. op de Plesmanlaan. Deze week stelde het college van B&W de Rapportage Luchtkwaliteit 2002 vast. De plandrempel wordt nergens overschreden, terwijl maatregelen tot nu toe zijn uitgebleven. Wel is een andere meetmethode toegepast. Burgemeester Lenferink gaf desgevraagd toe dat de uitslag van het rapport slechter geweest zou zijn als dezelfde meetmethode zou zijn toegepast als in vorige jaren. “Maar,” zegt Lenferink, “Deze nieuwe methode wordt nu landelijk toegepast”.

Naast de plandrempel is er nog een tweede toetsingskader; de zogenaamde ‘grenswaarde’. Deze wordt in Leiden op veel plaatsen wel overschreven. Probleemlocaties zijn de Churchilllaan, de Dr. Lelylaan, de Europaweg, de Haagweg, de Hoge en de Lage Rijndijk, de Hooigracht, de Kooilaan, de Lammermarkt, de Langegracht, het Levendaal, de Morsweg, de Rijnsburgerweg, de Stationsweg, de Stevenshofdreef, de Voorschoterweg, de Vrijheidslaan, de Willem de Zwijgerlaan en de singels. Ook in de gebieden langs de A44 werden verhoogde waarden gemeten.

Gebieden waar de grenswaarde wordt overschreven moeten daar op termijn onder blijven. Te hoge concentraties stikstof mogen in 2010 niet meer voorkomen, voor fijn stof is dat 2005.

Leiden luchtkwaliteit


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×