VVD is verkeersopstoppingen zat

Er moet zo snel mogelijk iets gebeuren aan de grote en langdurige verkeersopstoppingen in Leiden. Dat zegt VVD-raadslid Frederik Zevenbergen. Zijn oproep ontlokte GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft de vraag of ze de VVD nu hoorde pleiten voor een autoluwe binnenstad. Dat bleek niet het geval. Zevenbergen wil dat er werk gemaakt wordt van de aanleg van een cityring, zodat er een filevrije doorstroming ontstaat. De files zijn niet alleen lastig voor de automobilisten, maar zorgen op tientallen plaatsen in Leiden ook voor te hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide en fijn stof. Deze week bespreekt de gemeenteraad het dinsdag gepresenteerde concept-milieubeleidsplan met wethouder Rabbae (GroenLinks, milieu).

Een echte oplossing lijkt overigens vrijwel onmogelijk. De komende jaren wordt de norm voor de luchtkwaliteit steeds strenger. Dat moet ertoe leiden dat in 2010 nergens de grenswaarde meer wordt overschreden. Waarschijnlijk zal de zogenaamde plandrempel al dit jaar op meerdere plaatsen worden overschreden, zodat Leiden gedwongen zal zijn extra maatregelen te nemen.

Veel mogelijkheden heeft de gemeente daar overigens niet voor. Een goed verkeerscirculatieplan, waarbij het autoverkeer zoveel mogelijk, en dan nog liefst ondergronds, langs de randen van de stad wordt geleid, is de enige echte oplossing. Dit gaat echter honderden miljoenen kosten, geld dat Leiden niet beschikbaar heeft.

Eind vorig jaar verweet CDA-raadslid Abram Flippo het college al kortzichtigheid. Hij zei toen dat wethouder Rabbae de problemen minder erg wil voordoen dan ze zijn. Leiden snijdt zichzelf daardoor in de vingers, omdat er aanspraak gemaakt had kunnen worden op miljoenen subsidie van het rijk als duidelijk was hoe groot de verontreiniging is.

Advertentie

Leiden luchtkwaliteit


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×