Norder: "Proef met gratis OV biedt perspectief"

De proef met gratis openbaar busvervoer tussen Leiden en Den Haag biedt perspectief. Uit een eerste evaluatie blijkt dat beantwoord wordt aan de doelen en succescriteria die de provincie Zuid-Holland er aan stelde. Zo is het openbaar vervoergebruik op het traject fors gestegen, laat een aanzienlijk deel van de reizigers de auto staan en is de bezettingsgraad van het Transferium ’t Schouw meer dan verdubbeld. “Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar ik ben tevreden over de eerste uitkomsten. Ook al zijn nog niet alle gegevens beschikbaar.”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Marnix Norder.

De gegevens voor de evaluatie zijn afkomstig van verschillende metingen en ruim 1750 enquêtes die door busreizigers op het traject zijn ingevuld. Na drie maanden is het OV-gebruik tussen Leiden en Den Haag gestegen van bijna 1000 naar 3000 reizigers per dag. Dat is meer dan drie keer zoveel. Van deze reizigers laten 800, zo’n 40%, hun auto staan. De gemiddelde bezettingsgraad van het Transferium ’t Schouw is met meer dan 100% gestegen. Bijna 60% van alle gebruikers van het Transferium stapt over op de gratis bus.

“Je ziet dat automobilisten nu een keuze hebben: in de file staan, of in de bus stappen”, aldus Norder. “Dat leidt tot 500 meer ‘voormalig’ automobilisten in de bus dan de verwachte 300. Verder zijn gegevens over het effect op de filevorming nog niet beschikbaar. Het zou mooi zijn als aangetoond kan worden dat er ook echt minder auto’s op de weg zijn in de spits.

Voor een eventueel vervolg van de proef zijn zes varianten gepresenteerd die uiteen lopen van gratis busvervoer in heel Zuid-Holland tot het beëindigen van de proef. Het college van Gedeputeerde Staten wil de varianten samen met Provinciale Staten bekijken op hun wenselijkheid. Daarnaast zullen de nu beschikbare gegevens voor oktober tijdens een symposium worden voorgelegd aan organisaties en deskundigen op het gebied van verkeer en vervoer. Ruim voor het einde van de proef moet dan voor de reizigers en Connexxion duidelijk worden hoe de situatie op 1 januari 2005 er uit gaat zien.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×