Leiden wordt wellicht stad van ontdekking

De toekomst van Leiden ligt op het terrein van kennis en kwaliteit. Het college van B&W heeft deze sterke punten van Leiden aangegrepen om de richting aan te geven voor een evenwichtige ontwikkeling van de stad in de toekomst. ‘Kennis’ is als rode draad verweven met Leiden: in het verleden, het heden en nu ook in de toekomst. Leiden heeft tegelijkertijd veel kwaliteit, maar onderhoud en versterking daarvan is voor de toekomst net zo belangrijk.In Leiden zijn en worden veel wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Maar tevens valt er ook veel te ontdekken in Leiden, bijvoorbeeld op cultureel en historisch gebied.

Hoe moet Leiden eruit gaan zien in 2030? Met die vraag hebben gemeente, stad en regio zich de afgelopen maanden bezig gehouden. Leiden heeft behoefte aan een integrale visie op de toekomst van de stad. Dit bleek onder andere uit de Bestuurskrachtmonitor: de spiegel die de gemeente zichzelf in 2002 heeft voorgehouden. Een richtinggevend kader is noodzakelijk om sturing te kunnen geven aan de hoge ambities, die de stad en het stadsbestuur hebben, tegenover de beperkte ruimte in de stad en beperkte middelen en capaciteit.

In nauwe samenspraak met de gemeenteraad zijn er aparte bijeenkomsten gehouden met burgers, met ambtenaren en met de partners in de stad en de regio. Opvallend was de hoge mate van unanimiteit die er was over de richting, waarin de stad zich moet ontwikkelen. Maak gebruik van je eigen kwaliteiten, benut die optimaal en behoud daarmee ook het karakteristieke van Leiden. Kennis en kwaliteit bleken daarbij de sleutelbegrippen.

Het profiel is uit al het bestaande materiaal en alle bijeenkomsten gedestilleerd. Daarmee is het niet af. Het moet nader worden uitgewerkt, verdiept en periodiek aangepast aan gewijzigde omstandigheden en denkbeelden. Het gemeentebestuur wil dit graag met hulp van stad en regio verder uitwerken.

Het profiel ‘Leiden, stad van ontdekking’ wordt informatief besproken in de raadsvergadering van 17 juni. Uiteindelijk zal de raad op 29 juni een definitief besluit nemen.

Advertentie

Leiden hzl2030


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×