Leidse raad stelt jaarrekening gemeente vast

Zonder noemenswaardige problemen heeft wethouder Rogier van der Sande donderdagavond de jaarrekening 2003 door de gemeenteraad geloodst. Ook ging de raad uiteindelijk unaniem akkoord met de bestemming van het positieve saldo van 11 miljoen euro. Dat geld gaat in de concernreserve van de gemeente die daarmee weer op peil wordt gebracht. Die reserve moet minimaal 10 miljoen euro zijn om tegenvallers op te kunnen vangen. Een amendement van GroenLinks om 3 miljoen in een ‘Fonds Werk en Bijstand’ te stoppen werd ingetrokken. Wethouder Van der Sande had nog wel een onheilstijding voor de raad: Er dreigen opnieuw forse tegenvallers. Van der Sande: “Waar we eerst nog rekenden op een overschot van 4 miljoen in 2007/2008, dreigen nu weer flinke tekorten. En dan heb ik het over miljoenen en niet over tonnen”. Komend najaar praat de raad over maatregelen om die nieuwe tegenvallers op te vangen.

De meeste discussie was er nog over een amendement dat GroenLinks in wilde dienen. Een bedrag van 3 miljoen aan incidentele meevallers wilde de partij in een apart fonds steken om eventuele tegenvallers die voort kunnen vloeien uit de Wet Werk & Bijstand (WWB) op te kunnen vangen. Volgens wethouder Van der Sande kan dat net zo goed worden opgevangen vanuit de concernreserve en was het amendement dus overbodig. Andere partijen wezen GroenLinks erop dat deze garanties al eerder zijn afgegeven bij de Taken- & Efficiencydiscussie eerder dit jaar. Toen GroenLinks van het college de toezegging kreeg dat er dit jaar niet meer aan die garanties wordt gesleuteld, werd het amendement ingetrokken.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×