CDA stelt vragen over inefficiënt wegenonderhoud

De Leidse CDA-fractie heeft het College van B&W vragen gesteld over het plaatsen en verwijderen van verkeersdrempels op de Zwartemeerlaan in de Merenwijk. De partij heeft hierover klachten ontvangen van omwonenden die vinden dat de gemeente wel erg inefficiënt met het geld voor wegenonderhoud omgaat. Vorig jaar werden er bij de herinrichting van de weg acht verkeersdrempels aangelegd. Vorige week zijn zes van deze drempels weer verwijderd.

Het CDA vraagt zich af waarom de pas geplaatste drempels zo snel weer zijn verwijderd en welke kosten hiermee gemoeid zijn geweest. De partij gaat er in haar vragen overigens vanuit dat dit is gebeurd na klachten van Connexxion en alarmdiensten. De ChristenDemocraten willen van het college dan ook weten waarom er met deze partijen niet vooraf is overlegd over de plaatsing van de drempels.

Omwonenden hebben ook hun bezorgdheid geuit over het ontbreken van een afscheiding tussen de rijbaan en het fietspad op de plekken waar vorige week de verkeersdrempels zijn verwijderd. Het CDA wil dan ook weten wanneer deze afscheiding weer wordt aangebracht en roept het college tenslotte op maatregelen te nemen om dit soort desinvesteringen voortaan te voorkomen ‘aangezien deze zaak helaas niet op zichzelf staat’.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×