D66 is problemen rondom studentenhuisvesting zat

D66 heeft genoeg van de studentenhuisvestingproblematiek en wil daarom na de zomer een hoorzitting over dit onderwerp organiseren. Volgens de partij lopen een aantal projecten voor studentenhuisvesting vertraging op. Dat zou in elk geval gelden voor de plannen met de Hugo de Grootstraat, de Meelfabriek en de campus op Rijnfront. Peter Bootsma en Sabine Verschoor van D66 stelden hierover in juni vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Ondanks dat er nog geen antwoorden binnen zijn, hebben de raadsleden het idee dat het college van B&W en de SLS elkaar de schuld geven van uiteenlopende problemen en vertragingen.

“Juist om die reden is in oktober 2002 een taskforce opgericht. Daarin zouden alle betrokken partijen samen de studentenhuisvestingsproblemen gaan oplossen”, zegt Bootsma. “Na bijna twee jaar stel ik vast dat er nog geen begin is van een gezamenlijk besef dat de problemen urgent zijn en hoe die aangepakt gaan worden. En dat terwijl er alweer een paar duizend studenten staan te trappelen om in Leiden te komen wonen. Zij worden er nu de dupe van dat gemeente en SLS elkaar voortdurend de zwarte piet proberen toe te spelen.”

De fractie van D66 heeft de indruk dat waar het gaat om de Hugo de Grootstraat, SLS en het college van B&W op elkaar aan het wachten zijn. De Meelfabriek is al jaren geleden opgekocht door de SLS en een ander consortium, maar volgens D66 is op dit moment nog niet eens duidelijk of er al een ontwerp ligt van de Zwitserse architecht Zumthor, dat op draagvlak kan rekenen. De Democraten hebben verder vernomen dat er problemen zijn met het tempo van de realisatie van de campus op Rijnfront in Oegstgeest. Dat laatste komt mede doordat studentenhuisvester DuWo het ontwikkelen van deze tijdelijke campus afhankelijk heeft gesteld van het mogen ontwikkelen van de definitieve campus in het Leeuwenhoek-gebied. Over dat laatste bestaat echter nog geen zekerheid.

Directe aanleiding voor het initiatief van de partij om de hoorzitting te organiseren, is de brief die minister Dekker van VROM vorige week naar de Tweede Kamer stuurde over de studentenhuisvesting. Ze schrijft dat het afgelopen studiejaar het aantal kamers in Leiden is gestegen met 285. D66 denkt echter dat er een aantal projecten worden meegeteld, die nog gerealiseerd moeten worden. “Maar de vraag was: hoeveel nieuwe kamers heb je het afgelopen jaar gerealiseerd? Volgens mij is dat cijfer gewoon nul”, constateert Bootsma. “Het zou zelfs negatief kunnen zijn, omdat veel huizen in particulier bezit de laatste tijd worden omgebouwd van kamerverhuurpand naar appartementverhuurpand. Dat levert meer geld op.”

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×