Raad van State vernietigt Streekplan Zuid-Holland West

Het deel van het Streekplan Zuid-Holland West van de provincie Zuid-Holland, dat betrekking heeft op onder andere de contouren van de Oostvlietpolder bij Leiden, werd woensdag door de Raad van State vernietigd. De raad vindt dat de provincie onvoldoende heeft gemotiveerd, waarom de Oostvlietpolder binnen juist deze contouren zou kunnen worden bebouwd. Die onderbouwing is belangrijk, omdat de Oostvlietpolder deel uit maakt van het Groene Hart. Het rijksbeleid wil verstedelijking aldaar juist tegengaan.

Verder vindt de Raad van State dat de provincie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het grootste deel van de Oostvlietpolder, namelijk een gebied van 166 hectare, binnen de zogenaamde rode contour is gebracht, nu het te ontwikkelen bedrijventerrein maar 40 hectare groot zal worden. Op andere locaties, waar nog geen duidelijkheid bestaat over mogelijke bebouwing, zijn de contouren juist zo krap mogelijk getrokken.

Ten slotte wijst de raad erop dat de provincie onderzoek had moeten uitvoeren naar de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Dat is niet gebeurd.

De uitspraak van de Raad van State lijkt de bouw van een bedrijventerrein op de Oostvlietpolder uit te kunnen stellen. De Gemeenteraad van Leiden heeft ingestemd met de plannen voor een bedrijventerrein en de provincie heeft die plannen inmiddels goedgekeurd. Wat voor gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft, wordt momenteel uitgezocht door de provincie en de gemeente.

Aangezizen de Raad van State de hoogste bestuursrechter is van ons land, is hoger beroep in elk geval onmogelijk.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×