Gemeenten bezorgd om voortgang restauratie monumenten

Aan de vooravond van Open Monumentendag 2004 hebben de bestuurders van negen grote gemeenten op initiatief van burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch een bezoek gebracht aan staatssecretaris voor Monumentenzorg, Medy van der Laan. Het gaat om de gemeenten Alkmaar, Amerongen, Breda, Delft, Eindhoven, Den Bosch, Hilversum, Leiden en Utrecht. De negen gemeenten maken zich grote zorgen over de voortgang van hun grote restauratieprojecten. Uitvoering van die grote projecten duurt vele jaren. Vorige kabinetten hebben toegezegd daar elk jaar geld voor te reserveren in de zogenaamde ‘Kanjerregeling’.

In de rijksbegroting vanaf 1 januari 2005 is echter geen geld meer opgenomen om de projecten af te maken. Dit kan ertoe leiden dat projecten halverwege moeten worden stilgelegd, steigers moeten worden afgebroken en vakkennis verloren gaat. Als deze projecten ooit opnieuw moeten worden opgestart, zal dat veel extra geld kosten.

De bestuurders van de negen gemeenten hebben aan de staatssecretaris uiteengezet waarom stopzetten van de restauraties een dramatische stap zou zijn voor de monumentenzorg en voor iedereen die zich inzet voor deze monumenten. De gemeenten hebben onderling afgesproken zich gezamenlijk te blijven inzetten om voor elkaar te krijgen dat de restauraties toch kunnen worden afgemaakt.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×