Verkiezingscampagne Hoogheemraadschap

Vanaf vandaag is de ‘StemWijzer Rijnland‘ online. De StemWijzer geeft een stemadvies voor de verkiezingen in het hoogheemraadschap van Rijnland die van 26 september tot en met 6 oktober plaatsvinden. Na het beantwoorden van vijfentwintig stellingen kunt u bekijken in welke mate uw meningen overeenstemmen met die van de kandidaten in uw kiesdistrict en in de categorie waarvoor u stemrecht heeft. U kunt uw eigen standpunten ook vergelijken met het totaal van alle bezoekers van de StemWijzer. Via een link naar de profielpagina’s kunt u nader kennismaken met de kandidaten.

Alle kandidaten voor deze verkiezingen presenteren zich op www.rijnlandkiest.nl, de speciale verkiezingensite van Rijnland. U vindt daar alle informatie en nieuws over de waterschapsverkiezingen in oktober 2004 en u kunt zich inschrijven op de verkiezingennieuwsbrief.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×