80 miljoen voor achterstandsjongeren

De komende zes jaar is 80 miljoen euro beschikbaar voor naschoolse sportactiviteiten voor jongeren met achterstanden. Gemeenten, scholen en sportverenigingen of commerciële sportaanbieders moeten hierin samenwerken. Dat heeft staatssecretaris Ross (VWS) aangekondigd tijdens de presentatie van de nieuwe regeling in Amsterdam. Gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor specifieke projecten in het kader van de BOS-impuls.

Daarbij moeten ze duidelijk omschrijven wat ze met het project willen bereiken. Het kan daarbij gaan om het wegwerken van achterstanden bij jongeren, het tegengaan van overlast in een wijk of het terugdringen van de schooluitval. Minimaal de helft van de projectkosten moet door de gemeente worden betaald. Het ministerie van VWS betaalt tot een bepaald maximum de rest.

De zogeheten BOS-impuls moet ervoor zorgen dat buurt-, onderwijs- en sportorganisaties gezamenlijk naschoolse sportactiviteiten gaan aanbieden om achterstanden bij jongeren tussen de 4 en 19 jaar te verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om achterstanden op het gebied van onderwijs of gezondheid. De regeling past bij het kabinetsmotto ‘meedoen’.

“Bijkomend voordeel is dat jongeren die actief bezig zijn, meer contact krijgen met anderen in de wijk,” aldus Ross. Ook vermindert het volgens de staatssecretaris de kans dat jongeren zich als vandaal gaan gedragen of vroegtijdig van school gaan.

Staatssecretaris Ross verwacht dat als de BOS-impuls afloopt in 2010, er ongeveer 400 projecten zullen draaien waaraan tienduizenden jongeren meedoen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×