Vinexsubsidies Leidse regio in gevaar

Gedeputeerde Staten willen de Vinex bouwlokaties in de Leidse regio snel afgerond hebben. Het gaat om circa 2900 woningen. Voor het grootste deel zijn de plannen nog niet klaar, waardoor het risico bestaat dat de subsidies komen te vervallen. Op de bouwlocaties Roomburg in Leiden, Krimwijk in Voorschoten en Hoogkamer in Voorhout moeten bijna 2500 woningen worden gebouwd vanwege de gemaakte Vinex afspraken, het bouwscenario, in de regio Leiden. Op 11 kleinere locaties in deze gemeenten en in Alkemade, Leiderdorp en Zoeterwoude moeten ook nog ruim 400 woningen worden gebouwd. De provincie heeft de gemeenten laten weten dat de plannen voor al die locaties voor 1 januari 2005 helemaal rond moeten zijn, omdat anders de subsidie in gevaar komt.

Op dit moment zijn nog alleen de plannen klaar voor de locaties Roomburg, Zuidhoflandse Polder, EWR-Slachthuisterrein en Visser ’t Hooft. In totaal heeft de provincie voor deze 14 locaties een bedrag van 10.908.297,- euro gereserveerd. Voor vier van de veertien locaties waar de plannen wel rond zijn of waar al wordt gebouwd is een subsidie verleend van 6.009.840 euro. De rest van het bedrag wordt pas verleend als de plannen rond zijn.Gedeputeerde Asje van Dijk gaat er van uit dat de gemeenten de afspraken die zijn gemaakt in het regionale bouwscenario nakomen en hun plannen op tijd inleveren. “Vanwege de grote vraag naar woningen in de Leidse regio zijn vertragingen in het bouwscenario niet aan de bevolking uit te leggen”, aldus Van Dijk.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×