Leiden scoort ruime voldoende voor kwaliteit openbare ruimte

Leiden is overwegend schoon. Dat concludeert ingenieursbureau Oranjewoud BV dat in opdracht van de gemeente Leiden voor de tweede keer de kwaliteit van de verzorging van de openbare ruimte in de stad heeft gemeten. Hiermee houdt Leiden het beeld vast die de eerste meting, vorig jaar, liet zien. In het kader van de campagne “Leiden ruimt op!” wordt de kwaliteit van de openbare ruimte jaarlijks in beeld gebracht. Wel adviseert Oranjewoud om de hondenpoepoverlast op speelweiden- en plekken aan te pakken.

De resultaten van zo’n objectieve meting kunnen aanzienlijk verschillen van het subjectief beeld van de buitenruimte. Door de cijfers van de Leefbaarheidsmonitor en de stadsenquête naast de resultaten van de metingen te leggen, krijgt de gemeente belangrijke informatie over de kwaliteit van de buitenruimte.

De gemeente Leiden heeft het ingenieursbureau Oranjewoud in 2003 en 2004 gevraagd de stad te schouwen. Oranjewoud heeft voor beide metingen 250 locaties van ca. 100 x 100 meter, verspreid over de vier stadsdelen, onderzocht. Dit komt neer op ruim 10 procent van de totale oppervlakte van Leiden. De schouwen zijn uitgevoerd door inspecteurs van Oranjewoud met standaard voorgedrukte formulieren, waarop de scores worden aangekruist. Beide metingen zijn onder vergelijkbare omstandigheden gehouden. De vormen van vervuiling die zijn gemeten, krijgen van Oranjewoud een rapportcijfer. Hoe hoger dit cijfer, hoe minder vervuiling er is aangetroffen. De rapportcijfers staan tussen haakjes vermeld. Tijdens de metingen is gekeken naar zwerfvuil op verharding (7,4), zwerfvuil in het groen (6,8), vervuiling rond containers (6,4), onkruid op verharding (6,6), graffiti en plakken (8,3) en hondenpoep op verharding (9,0) en hondenpoep in het groen (8,0).

Naast het positieve, algemene oordeel over de kwaliteit van de openbare ruimte, geven de meetresultaten ook aan op welke onderdelen het onderhoud van de stad kan worden verbeterd. Zo adviseert Oranjewoud de hondenpoepoverlast op speelweiden- en plekken aan te pakken. Hondenpoep komt gemiddeld zeer weinig voor – vandaar het hoge rapportcijfer – maar concentreert zich op speelweiden- en kinderspeelplekken. Daarom blijft de aanpak van overlast door hondenpoep gewenst. Overigens is de gemeente onlangs al begonnen met een strengere aanpak van hondenpoep.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×