Laatste deel over Leidse geschiedenis gepresenteerd

Tijdens de Week van de Geschiedenis (deze week) verschijnt het laatste deel van de vierdelige serie “Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad”, uitgegeven door de Stichting Geschiedschrijving Leiden. Dit vierde deel, over de Leidse stadsgeschiedenis in de 20e eeuw, wordt donderdagavond in de Stadsgehoorzaal gepresenteerd. Na een lezing met als thema ‘Typisch Nederlands-typisch Leids’, overhandigt redacteur Prof.dr. J.C.H. Blom, directeur van het NIOD, het boek aan de burgemeester van Leiden drs. H.J.J. Lenferink.

Na de introductie van J.C.H. Blom, belichten bekende auteurs als R.C.J. van Maanen, C.J.D. Waal, Ruud Paauw en W. Otterspeer in deel 4 aspecten uit de Leidse geschiedenis vanaf 1896. De stedelijke ruimte, de bevolkingsbewegingen, de breuk met het verleden ten aanzien van de economische en sociale verhoudingen, verzuiling & ontzuiling, het sociaal-culturele leven, het onderwijs als spiegel van maatschappelijke ontwikkeling, de universiteit en de opkomst van de sociaal-democratie passeren achtereenvolgens de revue.

Een team van redacteuren en auteurs, onder de bezielende leiding van hoofdredacteur Prof.dr. R.C.J. van Maanen, adjunct-archivaris van het Regionaal Archief Leiden en bijzonder hoogleraar Stadsgeschiedenis, heeft zich ingezet voor de totstandkoming van de nieuwe geschiedschrijving van Leiden. De serie is gebaseerd op nieuwe kennis, nieuwe inzichten en nieuw onderzoek. Thema’s en onderwerpen worden behandeld in hun onderlinge samenhang in overzichtelijke, heldere hoofdstukken.

De vierdelige serie kan besteld worden met de bestelbon op de website www.leidenarchief.nl en in de speciale folder van de Stichting Geschiedschrijving Leiden, te bestellen via Antwoordnummer 10227, 2300 VB Leiden (geen portokosten).

Bij intekening op de gehele serie: € 45,00 per deel, voor leden van de Vereniging Oud Leiden of van de Vereniging Jan van Hout € 33,00 per deel (exclusief eventuele verzendkosten).

In de losse verkoop zijn de delen ook los verkrijgbaar voor € 50,00 per deel.

Deel 1, Ontstaan-1574, onder redactie van dr. J.W. Marsilje, ISBN: 90-806754-1-5 (verschenen november 2002)

Deel 2, 1574-1795, onder redactie van prof. dr. S. Groenveld, ISBN: 90-806754-2-3 (verschenen juni 2003)

Deel 3, 1795-1896, onder redactie van mw. dr. B.M.A. de Vries, ISBN: 90-806754-3-1 (verschenen maart 2004)

Deel 4, 1896-heden, onder redactie van prof. dr. J.C.H. Blom, ISBN: 90-806754-4-X (verschijnt 4 november 2004)

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×