Toch tunnel tussen Poelgeest en Merenwijk

De nieuwe wijk Poelgeest in de gemeente Oegstgeest en de Leidse Merenwijk worden onderling verbonden door een verkeerstunnel. Deze wordt aangelegd onder de spoorlijn Leiden-Amsterdam en biedt ruimte aan zowel autoverkeer, langzaam verkeer als openbaar vervoer. Dit is de uitkomst van een bindend advies van de provincie Zuid-Holland aan de gemeenten Leiden en Oegstgeest. De provincie Zuid-Holland neemt 20% van de bouwkosten voor haar rekening. De aanleg van de tunnel was jarenlang een twistpunt. Onder regie van provincie heeft een adviescommissie een compromis voorgesteld, waaraan de gemeentebesturen van Leiden en Oegstgeest zich op voorhand hebben gebonden. Leiden neemt het voortouw bij de realisatie van de tunnel. Naar verwachting kan begin volgend jaar een bouwvergunning worden verstrekt.

De arbitrage tussen beide gemeenten is een initiatief van Commissaris van de Koningin Jan Franssen. De ‘Adviescommissie Poelgeest’, die in samenspraak met Leiden en Oegstgeest werd samengesteld, bracht een bindend advies uit aan beide gemeentebesturen. Dit voorziet onder andere in een verdeelsleutel voor de financiering van de tunnel. Voorzitter van de commissie was burgemeester Ties Elzenga van Veenendaal. De belangen van Leiden werden behartigd door bestuurskundige Walter Etty; die van Oegstgeest door de jurist Cees van Duin.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×