Lokale omroepen voeren actie voor financiering

De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) is een actie gestart richting de leden van de Tweede Kamer naar aanleiding van de beleidsbrief die staatssecretaris Van der Laan op 15 november over Regionale en lokale omroep naar de Tweede Kamer stuurde. Alle publieke lokale omroepen worden door de OLON opgeroepen om de Kamerleden uit hun woonplaats een email te sturen en via hun radio een speciale actiespot te laten horen. Op maandag 22 november 2004 wordt de Mediabegroting van het Ministerie van OCW behandeld door de Tweede Kamer. De financiering van de lokale omroepen is dan ook aan de orde. Staatssecretaris Van der Laan schrijft in de beleidsbrief dat zij er niets voor voelt om de wijze van financiering van publieke lokale omroepen te veranderen.

Sinds de afschaffing van de Kijk- en Luisterbijdrage in 2000 wordt er jaarlijks ruim zeven miljoen Euro extra in het Gemeentefonds gestort. Gemeenten kunnen zelf beslissen of zij dit extra geld doorgeven aan de publieke lokale omroep. Uit recente cijfers van de OLON blijkt dat nog steeds tweederde van de bijna 300 lokale omroepen dit extra geld niet of niet helemaal ontvangt. Veel gemeenten besteden dit geld aan andere zaken dan waarvoor het bedoeld is: versterking van de publieke functie van publieke lokale omroep. In onze regio geldt dat de gemeenten Wassenaar, Warmond en Oegstgeest geen cent van de door het rijk beschikbaar gestelde gelden aan de lokale omroep Holland Centraal doorbetalen. De gemeente Lisse wil de subsidie stopzetten, omdat er flink bezuinigd moet worden.

Op verzoek van de overheid is door de OLON ook berekend wat publieke lokale omroep minimaal nodig zou hebben: ongeveer 30 miljoen Euro extra. De staatssecretaris noemt dit een ‘wensbegroting’ en verwijst naar ‘draagvlak op lokaal niveau’. De OLON spreekt van een ‘reële begroting’ en vindt het niet acceptabel dat diegene, die om deze cijfers gevraagd heeft, de rekening vervolgens doorstuurt.

“In mooie woorden onderstreept Van der Laan de noodzakelijke onafhankelijkheid van lokale media t.o.v. lokaal bestuur en het belang voor de lokale democratie. Maar zelfs kosteloze maatregelen (die 7 miljoen oormerken of beschikbaar stellen via een apart fonds) worden afgewezen,” aldus de OLON.

De OLON blijft daarom pleiten voor een speciaal ‘lokaal omroep fonds’. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in onder meer Denemarken, Australië, Engeland, Frankrijk, Slovenië, Ierland en Zuid Afrika. Zo komt het geld ook daadwerkelijk terecht bij de publieke lokale omroep en wordt het gebruikt waarvoor het bedoeld is: versterking van de publieke functie en de onafhankelijkheid van publieke lokale omroep ten opzichte van de lokale overheid.

Leiden lokaleomroep


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×