SP wil proef met gratis OV uitbreiden

De Statenfractie van de SP vindt het onaanvaardbaar dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de proef met gratis openbaar busvoer tussen Den Haag en de Bollenstreek per 1 januari willen beëindigen. De SP wil de proef juist uitbreiden. Het aantal passagiers verdrievoudigde, maar de files op de A44 werden niet korter. Dat laatste betreurt de SP-fractie, maar ze is toch van mening dat de proef door moet gaan. De provincie verwacht dat beëindigen van de proef interessantere gegevens oplevert dan een verlenging van de proef. De SP is het daar niet mee eens, omdat al bij een evaluatie in juni werd gemeld dat minimaal 43% van de mensen het OV weer zou verlaten als ze weer moeten betalen. Die gegevens zijn dus al bekend.

In een rapport dat de provincie in augustus door TNO liet opstellen staat bovendien dat de gewenste doelstelling op het terrein van minder auto’s op de weg niet als succesindicator gebruikt kan worden, omdat er verschillende zaken een rol spelen die het erg lastig maken om de effecten van het gratis openbaar vervoer op de filevermindering te bepalen.

Reden voor de SP om te pleiten voor uitbreiding van de proef. Volgens SP Statenlid Vermeulen zou het goed zijn om niet alleen op de A44 gratis openbaar vervoer aan te bieden, maar op het gehele verkeersknelpunt tussen Leiden en Den Haag, waarbij dan ook een oostelijke verbinding langs Leiden en de treinverbinding (tot het Centraal Station) betrokken worden. Op die manier kan er ook een echt onderzoek worden gedaan naar de oorzaken, gevolgen en invloed van gratis openbaar vervoer op de congestie van de diverse verbindingen tussen Leiden en Den Haag.

In december spreken Provinciale Staten over het voorstel van GS.

Leiden gratisbus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×