Minder geweldsincidenten in Hollands Midden

De trend van de afgelopen jaren dat het aantal geweldsincidenten in politieregio afneemt zet zich ook in 2004 door. Hoewel het aantal geweldszaken daalt, neemt het aantal aangiftes toe. Ook het aantal aangehouden verdachten neemt toe. Volgens de politie is een gerichte aanpak voor met name huiselijk geweld zaken een belangrijke oorzaak hiervan. Door meer en betere aangiftes kunnen verdachten sneller worden aangehouden. Wel is in de eerste tien maanden van 2004 het aantal bij de politie geregistreerde gevallen van geweld binnen relaties gestegen.

Die stijging wordt door de politie verklaard uit de toegenomen druk van de overheid om geweld achter de voordeur uit de verborgenheid te halen. Voor gevallen van geweld in huiselijke kring, is het protocol “huiselijk geweld” ontwikkeld. Het protocol houdt een aantal stappen ter bescherming van de belangen van het slachtoffer in. Ook voor het Openbaar Ministerie is de aanpak van huiselijk geweld een speerpunt en er wordt streng tegen de daders opgetreden. Voor de slachtoffers werkt de politie samen met het Bureau Slachtofferhulp.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×