Rekenkamercommissie wil beter onderwijshuisvestingsbeleid

De rekenkamercommissie van de Gemeente Leiden heeft op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek gedaan over de Onderwijshuisvesting. Het rapport werd afgelopen week gepresenteerd. In het rapport pleit de Rekenkamercommissie voor transparante ramingen vanuit een helder beleidskader voor onderwijshuisvesting. Verder geeft de commissie aan dat de gemeente Leiden een integraal huisvestingplan moet opstellen voor alle scholen in de gemeente om voor de komende jaren meer grip te krijgen voor de hoge kosten die gepaard gaan met de huisvesting van het onderwijs.

Op grond hiervan kan een betere meerjarenplan worden opgesteld en kan de ontwikkelingen van de kosten ook beter beheerst worden. Volgens de Rekenkamercommissie ontbreekt op het nu aan een duidelijk beleidskader voor een samenhangend en goed onderbouwd onderwijshuisvestingsbeleid.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×