Recordaantal leerlingen bij Museum & School

In het schooljaar 2003-2004 namen meer dan 16.000 leerlingen deel aan het Museum & School programma van de Leidse musea. Een stijging van ruim 7% ten opzichte van het schooljaar 2002-2003. 80% Van alle leerlingen uit de regio Leiden volgden afgelopen schooljaar een museumles in een Leids museum. Museum & School Leiden startte in 1997 op initiatief van de Leidse musea. Doel van de museale lesprogramma’s is een structurele inpassing van museumbezoek in het lespakket van basisscholen. Dit wordt gerealiseerd door het verzorgen van speciaal op een basisschoolgroep toegesneden lesprogramma in zeven verschillende musea.

De lesprogramma’s bestaan uit een voorbereidende en een verwerkende les op school en een les in het museum onder begeleiding van museummedewerkers. De leerlingen bezoeken ieder jaar een ander museum in Leiden waardoor ze bij het verlaten van de basisschool kennis hebben gemaakt met verschillende musea.

Alle lesprogramma’s worden door docenten zeer goed gewaardeerd. Zij beoordelen lespakket, de organisatie en het lesmateriaal met gemiddeld een 8. Van alle leerkrachten onderschrijft 96% dat de kinderen door het museumbezoek geleerd hebben dat het museum een leuke plek is waar je van alles kunt beleven: 94% onderschrijft de stelling dat de kinderen kennis hebben gemaakt met het museum als een instelling waar interessante objecten worden bewaard en tentoongesteld. Van alle docenten geeft 93% aan dat het programma de leerlingen stimuleert een herhaalbezoek te brengen samen met familie.

Het Museum & School programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van het ministerie van OCW, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en de musea.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×