Provincie gaat vergaderingen uitzenden via internet

Bij wijze van experiment start de provincie Zuid-Holland aanstaande woensdag met het ‘uitzenden’ van de vergadering van Provinciale Staten (het “parlement” van Zuid-Holland) via internet. Via de website www.zuid-holland.nl kunnen geïnteresseerden op ‘live uitzending Statenvergadering’ klikken.

De opname van de vergadering wordt opgeslagen en kan vanaf vrijdag worden bekeken. Er kan door middel van een trefwoord of spreker direct worden doorgeklikt naar het gezochte fragment.

Op de agenda staan woensdag onder meer de volgende onderwerpen:

– Interregionale Structuurvisie driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (de Zuidplaspolder als een van de twee grootschalige verstedelijkingslocaties in de Randstad);
– Tweede partiële herziening Streekplan Zuid-Holland West (het betreft de verplaatsing van een aantal woonwagens naar de rand van het park De Bloemerd in Leiderdorp);
– Initiatiefvoorstel van de Statenleden Ouwehand en De Boer inzake realisatie zoetwatergetijdennatuur in de Sophiapolder gemeente Hendrik-Ido Ambacht;
– Holland-maand november 2005 (activiteiten rondom het 25-jarig Regeringsjubileum van H.M. Koningin Beatrix).

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×