Met tellingen wil de fietsersbond de gemeente wijzen op het grote aantal mensen dat dagelijks de fiets pakt. In verkeersonderzoeken komen deze cijfers naar de zin van de fietsersbond veel te weinig terug. Op de foto bespreekt Elsbeth Klink de resultaten van de telling met verkeerswethouder Hessing. (Foto: Chris de Waard).

Fietsersbond telt 1300 fietsers per uur in de Breestraat

Zaterdagmiddag 8 januari, er waait een stevige wind kracht 7 tot 8 met windvlagen. Hoeveel mensen stappen dan toch op de fiets om zich een weg te banen tussen de bussen op de Breestraat? Tussen 12.30 en 14.30 uur waren dat in totaal 2598 fietsers ter hoogte van de Koornbrugsteeg. “Dat zijn bijna 1300 fietsers per uur. Een vrij hoog aantal voor een telling bij zulk slecht fietsweer”, aldus Elsbeth Klink van de Fietsersbond afdeling Leiden, “De piek hadden we in het eerste kwartier, toen maar liefst 25 fietsers per minuut werden ‘geklikt’ op de gele telappraatjes van de Fietsersbond”. De Fietsersbond wil door middel van deze proeftelling de aandacht vragen voor het gebrek aan cijfermateriaal over het fietsverkeer in Leiden. Dinsdagochtend wil de fietsbond opnieuw een telling huden op de Breestraat. Dan van 7.30 tot 9.30 uur. Het is de bedoeling dat raadsleden dan als ‘onafhankelijke tellers’ meedoen.

“De eind vorig jaar gehouden stadsenquête wees uit dat 60% van de Leidenaren dagelijks op de fiets stapt, maar waar en op welk tijdstip deze 70.000 Leidenaars zich bevinden is niet bekend. In Leiden is de fiets een snel en veel gebruikt vervoersmiddel. In cijfers over verkeersstromen zijn fietsers echter nauwelijks terug te vinden. Het gevolg is dat fietsers bij allerlei nieuwe plannen vergeten worden, omdat ze op papier niet bestaan,” aldus Klink: “Zo is bij het berekenen van de veiligheidsrisico’s van de RijnGouwetrein door de binnenstad van Leiden de fietser niet meegeteld. Bij de bepaling van potentiële conflicten tussen de RijnGouwetrein en ander verkeer op de kruisingen is alleen rekening gehouden met (vracht)auto’s.”

De Fietsersbond wil daarom graag dat de gemeente Leiden op korte termijn onderzoek laat doen naar de aantallen fietsers in de binnenstad. Zodat de fietsersstromen voortaan niet alleen op straat, maar ook in nieuwe verkeersplannen zichtbaar zijn.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×