Nieuw multi-etnisch vrouwennetwerk binnen PvdA

Een aantal Turkse en Nederlandse vrouwen uit Leiden en omstreken heeft het initiatief genomen om een regionaal multi-etnisch vrouwennetwerk (MEV) binnen de PvdA op te richten. Het netwerk is bedoeld voor alle vrouwen die lid zijn of willen worden van de Partij van de Arbeid.

De Partij van de Arbeid heeft gemerkt dat sommige vrouwen – allochtone en autochtone – al lang lid zijn van de PvdA maar niet zo goed weten wat de partij hen te bieden heeft. Omgekeerd weet de PvdA ook niet altijd wat de mogelijkheden en de wensen van vrouwen zijn. Het MEV is dan ook een netwerk om ervaringen uit te wisselen. Van elkaar kan geleerd worden hoe je actief kunt worden en hoe je je wensen politiek kunt vertalen.

Tegelijkertijd zijn er veel vrouwen die hun weg binnen de PvdA Leiden al wel gevonden hebben. Zo zijn de voorzitter van de afdeling en die van de fractie vrouwen, net als de meerderheid van de gemeenteraadsfractie. Het afdelingsbestuur bestaat voor de helft uit vrouwen en ook binnen alle werkgroepen zijn vrouwen actief. Met dit netwerk wil de PvdA nog een extra impuls geven aan het betrekken van vooral allochtone vrouwen, om ook in de toekomst vrouwen een belangrijke rol te laten spelen binnen de afdeling.

De eerste bijeenkomst van het netwerk vindt zondag 13 februari a.s. vanaf 14.00 uur plaats in buurthuis ’t Spoortje, op de Bernhardkade 40 in Leiden. De toegang is gratis. Graag van tevoren aanmelden bij Liesbeth Hesselink, 071 513 19 89.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×