De initiatiefgroep 'Leiden tegen uitzetting' overhandigde minister Verdonk, ondanks een afgekondigd verbod, toch een bos met 59 rozen. Symbolisch, want de 19 bloeiende en 40 geknakte rozen staan voor de 19 gezinnen / personen uit het Leidse dossier die mogen blijven. De 40 overige wachten nog steeds op een uitspraak. (Foto: Chris de Waard).

Standvastige Verdonk geeft geen krimp

Minister Verdonk (VVD, vreemdelingenbeleid) begaf zich maandag avond in het hol van de leeuw door in te gaan op een uitnodiging van de plaatselijke VVD-afdeling. In Restaurant de Branderij kwam ze haar beleid toelichten en ging ze in discussie met voor- en tegenstanders. En tegenstanders van haar beleid zijn er in Leiden volop. Bijvoorbeeld de initiatiefgroep ‘Leiden tegen Uitzetting’ die pleit voor een generaal pardon voor de 40 overgebleven Leidse asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben. De argumenten van de tegenstanders zal de minister al vaker gehoord hebben. Ze gaf dan ook geen duimbreed toe. “Wet is wet en die voer ik uit,” aldus de minister die even later wel bereid bleek om een bos rozen in ontvangst te nemen van de initiatiefgroep.

Petitie initiatiefgroep Leiden tegen uitzetting:

59 rozen voor minister Verdonk

De initiatiefgroep Leiden tegen uitzetting, waarin vertegenwoordigd de fracties van PvdA, Groen Links, SP, Christenunie, LWG/de Groenen/ Leefbaar Leiden, Vluchtelingenorganisaties, Leidse asielzoekers, de Raad van Kerken en betrokken burgers, willen u graag een bos met 59 rozen aanbieden.

Deze 59 rozen staan symbool voor het aantal asielzoekers uit ons Leids Dossier. Dit dossier u door onze burgemeester aangeboden en we zijn verheugd dat u er ook daadwerkelijk naar dit dossier heeft gekeken.

Negentien gezinnen of alleenstaanden hebben inmiddels, na al die jaren wachten, de toezegging van u gekregen dat zij kunnen rekenen op een verblijfsvergunning vanwege de schrijnendheid van hun situatie of op grond van het buitenschuldcriterium.

Daarom bieden we u 19 bloeiende rozen aan voor hen, die hun leven weer zin kunnen geven. (mits u meewerkt aan hun verdere integratie in de Nederlandse samenleving, door hen recht op werk te gunnen.)

Blijft over 40 geknakte rozen die symbool staan voor de overige 40 dossiers.

Die zijn minstens zo schrijnend; al was het alleen al om het feit dat deze mensen 8 tot 12 jaar in Leiden wonen en nog steeds in bange afwachting zijn van hun lot.

Het gaat om volledig geaccepteerde, ingeburgerde mensen, die de gemeente Leiden graag een definitieve plek in Leiden, Leiden Stad van Vluchtelingen, wil geven.

Onze gemeenteraad geeft hier brede steun aan.

Alsnog dreigen zij na al die jaren uitgezet te worden naar landen van herkomst, waar oorlog en geweld aan de orde van de dag zijn.

Het gaat om meer dan 40 mensen, die ooit hoopvol, onder moeilijke omstandigheden naar ons land, naar onze stad gekomen zijn om hun kinderen een veilige toekomst te geven.

Zij dreigen nu te knakken en te verdorren door de aanhoudende onzekerheid over hun lot.

Maak u sterk voor een beleid dat deze groep mannen, vrouwen en kinderen na al die jaren van spanning en onzekerheid, duidelijkheid biedt en zicht op een plek in onze samenleving.

Wij, de initiatiefgroep Leiden tegen uitzetting, pleiten voor een eenmalig generaal pardon en een status voor de 40 Leidse dossiers.

Initiatiefgroep Leiden tegen uitzetting

Leiden, 14 maart 2005.

Leiden leidentegenuitzetting leidsdossier


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×