Lijsttrekkersreferendum GroenLinks van de baan

Het lijkt er sterk op dat de leden van GroenLinks in Leiden geen lijsttrekker zullen kunnen kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Eerder besloten de leden dat via zo’n procedure besloten zou worden wie straks het gezicht van de partij zal worden, maar gisteren bleek op de algemene ledenvergadering van GroenLinks dat er na de gesprekken die het bestuur voerde met zeven kandidaten er slechts een over is gebleven.

Bestuurslid Popko Kuiper sluit niet helemaal uit dat er op korte termijn toch nog een tweede kandidaat voor het referendum wordt gevonden, maar tekent daar nu al bij wel aan dat het procedureel niet juist zou zijn om deze tweede kandidaat te zoeken buiten degenen die vóór 7 september te kennen hebben gegeven kandidaat te willen zijn voor de lijst. Het gaat daarbij om vijf mensen, waarvan twee zich inmiddels hebben teruggetrokken en twee door het bestuur niet geschikt zijn bevonden. De kans lijkt dus uitermate gering dat die situatie nog verandert.

“Als er geen tweede lijsttrekkerskandidaat gevonden wordt, zullen we bij het samenstellen van de kieslijst geheel op de traditionele wijze te werk moeten gaan,” aldus Kuiper die de naam van de overgebleven kandidaat niet wil prijsgeven. Kuiper wil wel kwijt dat het gaat om iemand die naar het oordeel van de kandidatencommissie een prima kandidaat is die aan alle gestelde eisen voldoet en daarom het volste vertrouwen van de partij verdient. De lijst wordt vastgesteld op 31 oktober.

Advertentie

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2006


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×