Lijsttrekkersreferendum GroenLinks van de baan

4

Het lijkt er sterk op dat de leden van GroenLinks in Leiden geen lijsttrekker zullen kunnen kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Eerder besloten de leden dat via zo’n procedure besloten zou worden wie straks het gezicht van de partij zal worden, maar gisteren bleek op de algemene ledenvergadering van GroenLinks dat er na de gesprekken die het bestuur voerde met zeven kandidaten er slechts een over is gebleven.

Bestuurslid Popko Kuiper sluit niet helemaal uit dat er op korte termijn toch nog een tweede kandidaat voor het referendum wordt gevonden, maar tekent daar nu al bij wel aan dat het procedureel niet juist zou zijn om deze tweede kandidaat te zoeken buiten degenen die vóór 7 september te kennen hebben gegeven kandidaat te willen zijn voor de lijst. Het gaat daarbij om vijf mensen, waarvan twee zich inmiddels hebben teruggetrokken en twee door het bestuur niet geschikt zijn bevonden. De kans lijkt dus uitermate gering dat die situatie nog verandert.

“Als er geen tweede lijsttrekkerskandidaat gevonden wordt, zullen we bij het samenstellen van de kieslijst geheel op de traditionele wijze te werk moeten gaan,” aldus Kuiper die de naam van de overgebleven kandidaat niet wil prijsgeven. Kuiper wil wel kwijt dat het gaat om iemand die naar het oordeel van de kandidatencommissie een prima kandidaat is die aan alle gestelde eisen voldoet en daarom het volste vertrouwen van de partij verdient. De lijst wordt vastgesteld op 31 oktober.

Delen

4 reacties

 1. Popko Kuiper op

  Enkele kleine correcties die er niet zo veel toe doen, maar toch:

  – Mijn naam schrijf je zonder -s

  – Ik sprak namens de kandidatencommissie en niet namens het bestuur

  – De lijst wordt vastgesteld op 28 november (dus niet 31 oktober)

   

 2. Sinds Popko meeleest: bij mij kwam de vraag op: ‘ook al vindt een commissie bepaalde mensen niet geschikt, kunnen ze dan niet toch gewoon hun kandidatuur staande houden? En daarmee een referendum afdwingen?’. Geen kritiek of zo, vroeg het me gewoon af.

 3. Chris de Waard op

  Dank je, ik heb je naam gecorrigeerd. Ik meen dat 31 oktober in jullie nieuwsbrief stond ergens, maar ik kan me vergissen.

 4. Popko Kuiper op

  Kan een kandidaat een referendum afdwingen? Ja, dat had gekund. Maar men moet dat ook willen. Zoals ik in de ledenvergadering zei: de mensen met wie de commissie gesproken heeft waren het zelf wel eens met het oordeel van de commissie.

  En Chris, die datum heb je inderdaad niet uit je duim gezogen, die werd in een eerdere nieuwsbrief genoemd.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline