Archieffoto: Chris de Waard.

Leiden trekt bouwvergunning Van de Putte in

Het College van B&W heeft de bouwvergunning voor de locatie Stationsplein 10-22 (het zwembad van Van de Putte) ingetrokken, omdat niet binnen een half jaar na het onherroepelijk worden van de vergunningen is gestart met de feitelijke bouwwerkzaamheden. Ook zijn er geen voorbereidende werkzaamheden meer uitgevoerd. Het College wil voorkomen dat er een zogenaamde ‘slapende’ bouwvergunning ontstaat. Dat is een bouwvergunning die wel is verleend, maar waarvan geen gebruik (meer) wordt gemaakt. Zo’n slapende bouwvergunning kan toekomstige gewenste ontwikkelingen hinderen.

Op 11 april 2000 is voor het eerst een bouwvergunning voor Stationsplein 10-22 verleend aan Chesprop II B.V., in 2003 gevolgd door een bouwvergunning voor een gewijzigd bouwplan. Plesman Ontwikkeling B.V., opvolger van Chesprop II, kreeg een bouwvergunning voor een opnieuw gewijzigd bouwplan op 26 november 2004. Deze bouwvergunning is per 8 januari 2005 onherroepelijk geworden. Dit gewijzigde bouwplan voorzag in de realisatie van appartementen, een parkeergarage en winkelruimten. Sinds november 2004 zijn slechts enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het slaan van damwanden en maatregelen voor bronbemaling. De bronbemaling is niet meer operationeel omdat deze in verband met de kermis van 3 oktober 2005 gedeeltelijk is gedemonteerd en afgevoerd.

Sinds 15 april 2005 zijn er geen werkzaamheden meer uitgevoerd. Dat betekent concreet dat er niet binnen een half jaar na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning is begonnen met bouwwerkzaamheden. Voor Burgemeester en Wethouders van Leiden is dit reden om de bouwvergunning in te trekken, te meer omdat zij niet langer het vertrouwen hebben dat de vergunninghouder het project zal realiseren.

Leiden putte


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×