Onteigeningsprocedure Gat van Van de Putte begonnen

De gemeente wil het braakliggende terrein bij het station, naar de eigenaar ook wel ‘Gat van Van de Putte’ genoemd, onteigenen. Na jarenlang getouwtrek heeft het college de eerste stappen gezet om de onteigeningsprocedure in gang te zetten. Het lukt de gemeente niet om in ‘minnelijk overleg’ het perceel in handen te krijgen. De ontsierende open plek bij het station had al jaren bebouwd moeten zijn. De eigenaar Ron van de Putte, doet echter niets. Ook het ‘schaamscherm van Ron’, vernoemd naar wethouder Ron Hillebrand, kan het terrein niet verhullen.

Bezwaar

Bonavella Holding B.V. en Plesmanlaan Ontwikkeling B.V. hebben bezwaar tegen de onteigening. Zij stellen eigenaar te zijn van het perceel en het zelf te willen bebouwen. Ze beweren dat dit alleen wordt geblokkeerd doordat de gemeente de bouwvergunning had ingetrokken. De gemeente denkt dat op grond van het verleden het ‘geenszins aannemelijk’ is dat deze bedrijven daadwerkelijk aan de slag gaan.

Geschiedenis

Bijna tien jaar geleden werd met Ron van de Putte een overeenkomst gesloten. Hij kreeg een stuk grond bij de Plesmanlaan en zou in ruil daarvoor bij het station een mooi gebouw neerzetten. Van de Putte sloopte het oude pand en kreeg in 2000 een bouwvergunning voor nieuwbouw. Omdat er niets gebeurde op het terrein, ontbond de gemeente de overeenkomst. Toen in 2004 over onteigening werd gesproken, liet Plesmanlaan Ontwikkeling B.V. wat grondwerkzaamheden uitvoeren. Hierdoor leek het of de bouw begon en werd de onteigening uitgesteld. Omdat het bij de grondwerkzaamheden bleef, heeft het college in 2005 de bouwvergunningen ingetrokken.

Voorwaarden

De daadwerkelijke onteigening is aan een aantal voorwaarden gebonden. De Kroon moet het besluit eerst goedkeuren. Bovendien moet eerst het bestemmingsplan ‘Stationsgebied Stadszijde deel I’ onherroepelijk zijn vastgesteld. Daarnaast is het in theorie nog mogelijk dat de gemeente in goed overleg met de eigenaar het perceel in handen krijgt. Omdat dit laatste niet waarschijnlijk lijkt, is de gemeente alvast de onteigeningsprocedure begonnen.

Procedure

De Kroon beslist uiterlijk negen maanden na de voordracht over de goedkeuring. Als de Kroon het besluit goedkeurt, kan de gemeente binnen twee jaar na het Kroonbesluit de gerechtelijke onteigeningsprocedure starten door het uitbrengen van een onteigeningsdagvaarding. Hiervoor moet uiteraard aan de voorwaarde worden voldaan dat het bestemmingsplan “Stationsgebied Stadszijde deel I” onherroepelijk wordt. De gemeente is verplicht om te blijven proberen een minnelijke overeenstemming te bereiken en een laatste aanbod te doen, voor de gerechtelijke procedure gestart kan worden. Vermoedelijk duurt het dus nog jaren voor er daadwerkelijk iets gebouwd wordt.

Advertentie

Leiden putte


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×