Petra Bakker nieuwe directeur van Politie Hollands Midden

Mevrouw P.M. (Petra) Bakker is per 14 november 2005 benoemd tot directeur politie, tevens plaatsvervangend korpschef van Politie Hollands Midden. Zij is afkomstig van Politie Rotterdam–Rijnmond waar zij de functie vervulde van hoofd Regionale Informatie Organisatie. Met haar benoeming volgt zij drs. J.J.M. (Jan) Stikvoort MPM op die op 1 januari 2005 is benoemd tot korpschef van Politie Hollands Midden.

Met de komst van Petra Bakker versterkt Politie Hollands Midden haar korpsleiding met een directeur politie tevens plaatsvervangend korpschef. Zij gaat zich vooral bezighouden met veiligheidsvraagstukken en het uitvoerend politiewerk. Daarnaast gaat ze mede leidinggeven aan de doorontwikkeling naar een resultaatgericht korps. Dit houdt in een voortzetting van het meerjarenbeleid 2003 – 2006 met als doel een verdere afname van de criminaliteit en verbetering van de veiligheid in Hollands Midden.

Petra Bakker heeft brede ervaring opgedaan in leidinggevende en andere functies bij uiteenlopende politie-onderdelen. Deze ervaringen gaat zij gebruiken om het beleid verder te effectueren en daarmee zichtbaar te maken.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×