ChristenUnie wil RGL-besluit terugdraaien

7

De fractie van de ChristenUnie wil dat de Leidse gemeenteraad het instemmingsbesluit over de RijnGouweLijn van december vorig jaar in de vergadering van 31 januari terugdraait. Een dag later zal Provinciale Staten de bestuursovereenkomst met Leiden definitief goedkeuren, waarmee Leiden vast zit aan aan een RijnGouweLijn door de binnenstad, zonder dat zekerheid bestaat over het doortrekken van de lightrailverbinding naar de kust.

In december ging een meerderheid van de Leidse gemeenteraad onder voorwaarden akkoord met de komst van de RGL door Leiden. Een van die voorwaarden is dat ook het westelijke tracé (naar de kust) wordt aangelegd. Geen oost zonder west dus. De provincie lijkt nu roet in het eten te gooien. Gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhuizen (Pvda) zegt: “Wat Leiden wil, dat kan niet.” De gedeputeerde is van mening dat de Leidse wens geen enkele juridische consequentie heeft en dat Leiden gewoon vast zit aan de investering in het tracé door de binnenstad. Provinciale Staten lijken het hierin met Van Nieuwenhoven eens te zijn.

Delen

7 reacties

 1. De christenunie, vooral die schreeuwlelijkerds van een FILIP VAN AS en een Guido Terpstra laten zich met zo’n uitspraak hiermee flink voor het karretje spannen van zowel Jeltje van Nieuwenhoven als van het Leidse college. Zowel het college in Leiden als de Christenunie in Leiden en de provincie en dan met name Jeltje van Nieuwenhoven hadden gewoon een EEN PROVINCIAAL REFERENDUM over de Rijn Gouwe Lijn moeten voorstellen, aangezien het om een provinciale aangelegenheid gaat. MAAR JA WIE DURFT DAT? DE EERDERGENOEMDEN IN IEDER GEVAL NIET.

  Wie de nieuwe plannen van de Nederlandse Spoorwegen leest, kan bovendien concluderen dat die hele RIJN GOUWE LIJN er nooit zou kunnen komen omdat het spoor tussen Utrecht en Leiden nu eenmaal enkelvoudig is en er voor de rijngouwelijn tot 2010 geen ruimte is. Voor de nieuwe plannen van de NS zie ook:

  http://www.rovernet.nl/nieuws/berichten/ber060118bijl1.pdf  en

  http://www.rovernet.nl/nieuws/berichten/ber060118bijl3.pdf

  Ik heb nu veel spijt dat ik op Filip van As/Christenunie heb gestemd tijdens de vorige verkiezingen. Ik denk dat ik maar ga stemmen op een van die nieuwe partijtjes in Leiden. In de Christenunie heb ik geen vertrouwen meer.

 2. Filip van As op

  Een beetje merkwaardige reactie. Als er één fractie is geweest die zich tot het uiterste inspant om de realisatie van het binnenstadstracé van de RGL tegen te gaan, is het de ChristenUnie wel. Dus waar deze schreeuwige anti-houding vandaan komt, weet ik niet. Wij gaan ervan uit dat de kiezer op 7 maart echt wel in staat is om feiten van fictie te onderscheiden. Wellicht is op die dag het doek al gevallen over dit onzalige project en komt de écht belangrijke doelstelling weer in beeld: spoorverdubbeling tussen Leiden en Utrecht. Dat was, is en blijft het doel waar de ChristenUnie zich voor inzet.

 3. Feit blijft Filip is dat je de raad vraagt het Leids besluit over de RGL in te trekken zodat Jeltje vrij spel heeft om haar zin door te drijven. Ja toch? Met tegengestelde belangen kun je altijd nog ruzie hebben tussen provincie en gemeente en een definitief besluit uitkunnen stellen. En een REFERENDUM ZOU ALSNOG HET BESTE ZIJN, maar goed CU is niet de partij van het referendum zoals geen ene partij het meer is sinds het massale NEE! Het feit dat je als lokalo dus een spoorverdubbeling wil, iets wat de provincies moet beslissen ism NS en Prorail, blijkt al voldoende dat je je blijkbaar te weinig hebt verdiept in de politiek van de spoorwegmaterie. Filip van As’ wil is wet? Ach, als je je nu al voor het karretje van de PVDA laat spannen, wat moet ik dan nog als Leidenaar van je verwachten. En geef nou gewoon toe, de rijngouwelijn is het speeltje van de PVDA, Marnix Norder en nu dus Jeltje van Nieuwenhoven

 4. Wietse Veenstra (WijLeiden) op

  “Het feit dat je als lokalo dus een spoorverdubbeling wil, iets wat de provincies moet beslissen ism NS en Prorail, blijkt al voldoende dat je je blijkbaar te weinig hebt verdiept in de politiek van de spoorwegmaterie.”

  Dit is niet helemaal waar Tinus. De verdubbeling van het spoor Leiden-Utrecht is iets wat gemeente, provincie én NS al heel lang willen. Toen vorig jaar alle duikers onder het spoor werden vervangen, is daarbij zelfs al rekening gehouden met een spoorverdubbeling.
  De CU wil terecht het instemmingsbesluit terugdraaien, een tracé door de binnenstad is nu eenmaal een idioot idee. Niks tram, het is een TREIN van 75 meter – dat zijn ruim 6 bussen achter elkaar! De RGL kan een prima aanvulling zijn op het huidige openbaar vervoer, maar dan wel vanaf Lammenschans over bestaand spoor!!

 5. Filip van As op

  Nog een laatste poging om Tinus ervan te overtuigen dat de ChristenUnie zich echt niet voor het karretje van de PvdA laat spannen. Juist de PvdA heeft namelijk in december geprobeerd om twee onmogelijke zaken met elkaar te verenigen: én luisteren naar bezwaren in de stad én doorgaan met het RGL-project. Als de ChristenUnie dus eist dat op dit besluit wordt teruggekomen, betekent dat niets minder dan dat er géén akkoord komt voor het doorgaan met de RGL.

  Over het referendum: in 2002 heeft de ChristenUnie het ingediende referendumverzoek gesteund en in het najaar van 2005 heeft de ChristenUnie notabene zelf opgeroepen om de Leidse burgers alsnog het referendum te geven dat hen eerder is onthouden. Om nu het verwijt te krijgen dat wij tegen een referendum zouden zijn, is dus de wereld op z’n kop.

  Tot slot: Het is prettig om te merken dat Wij Leiden op een faire manier politiek wil bedrijven.

 6. Heel wijs van de CU om te blijven ageren tegen de steeds weer erg onverstandige besluitvorming over de RGL in de Leidse politiek. Terugdraaien van de besluiten is een belangrijke inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen. De RGL-problematiek is voor mij een reden om CU te stemmen, wat ik landelijk nooit zou doen. We kunnen ons als burgers nu eindelijk eens over zoiets belangrijks uitspreken en dan wil ik laten weten dat het de de laatste jaren helemaal fout is gegaan. De wethouders en andere besluitvormers moeten eens afgestraft worden voor hun nietsontziende prestigeprojectenpolitiek.

 7. Pim van der Most op
  Als ik nog even mag reageren op de hier voor gevoerde actie en reactie:
   
  De heer Tinus noemde de ChristenUnie schreeuwerig. Ik kan dit mij goed voorstellen als hij de berichtgeving van de afgelopen vijf maanden heeft gevolgd en de ChristenUnie, in samenwerking met ROVER, Fietsersbond en STOOM wekelijks meermalen de krant (en nieuwspagina’s) haalden. De ChristenUnie is in samenwerking met deze organisaties zelfs prime time op televisie geweest (netwerk, eind augustus)
   
  Helaas is het tegelijkertijd ook een misvatting. De ChristenUnie Leiden is alles behalve schreeuwerig. Wel hebben bestuur, fractie en webmaster samen hard gevochten om alle argumenten en de meeste feiten helder uiteen te zetten. Dat dit ook goed naar de bevolking van Leiden gecommuniceerd moet worden is echt heel erg belangrijk. Want zonder goede argumenten kun je niet verwachten van deze mensen dat ze snappen waarom je eigenlijk een heel ander traject zou willen dan nu is voorgesteld. Dat was ook tijdens het door de heer Tinus genoemde debat en daarop volgende referendum over de ‘europese grondwet’ de kracht van de ChristenUnie. Heldere argumenten, sterke manier van communicatie.
   
  Tegelijkertijd zijn we nog steeds op zoek naar nog betere manier van mensen bereiken, want we zien in het onderzoek door het Leidsch Dagblad over Rijn Gouwe Lijn ook dat jongeren nog nauwelijks weet hebben van wat er speelt rond dit project en wat de voor- en tegenargumenten zijn.
  Mocht u daar suggesties voor hebben of misschien zelfs uitgewerkte ideevorming. mailt u dan de fractie of de webmaster. Want we kunnen eenvoudigweg niet alles alleen bedenken en doen. Alle hulp is wat dat betreft meer dan welkom.
   
  Met vriendelijke groet,
  Pim van der Most
  Webmaster ChristenUnie Leiden

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline