Methode voor natuurmeting

De gemeente Leiden heeft vandaag bekend gemaakt dat ze in samenwerking met het Bureau Stadsnatuur Rotterdam en de Universiteit een methode ontwikkeld heeft waarmee de diversiteit van planten en dieren in steden nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. Dit meldt RTV West. Uit de metingen blijkt bijvoorbeeld dat de groene specht opvallend vaak in Leiden voorkomt, er zijn nesten van deze vogel gevonden in zes stadsparken. Inmiddels hebben ook andere steden interesse getoond en er is overleg met de ministeries van VROM en LNV.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×