GroenLinks blijft bij spreiding van daklozen

4

GroenLinks houdt vast aan het daklozenbeleid zoals de partij dat heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma. De collegepartij nam in het programma op dat dak- en thuislozen gespreid over de stad moeten worden opgevangen, maar vorige week besloot het college definitief voor een centrale opvang in het zgn. Nuon-B gebouw aan de Langegracht. “Dit is voor ons een principekwestie”, aldus lijsttrekker Jos Posthuma die het Nuon-gebouw wel wil inzetten voor een deel van de opvang. Andere plaatsen die voor GroenLinks nog altijd in beeld zijn, zijn de Leonarduskerk en de Roodenburgerstraat in de Professorenwijk.

Aanstaande woensdag eist Posthuma namens GroenLinks een verklaring van Pvda-wethouder Buijing. “Die toverde onlangs zonder goede onderbouwing het Nuon-gebouw uit de hoge hoed als centrale opvangplaats, terwijl de raad zich eerder had uitgesproken voor een over de stad gespreide opvang”.

Ook andere groepen die voor overlast in de stad zorgen, moeten op dezelfde wijze worden opgevangen, vindt Posthuma. Daarbij doelt hij op bijvoorbeeld het woonwagenkamp aan het Trekvaartplein en een groep van naar schatting enkele honderden Marokkaanse jongeren in Leiden die volgens hem ofwel van de criminaliteit leven of nog thuis wonen en op de zak teren van hun ouders die zich daarom krom moeten werken. Posthuma: “Die zou je dus in hun eigen wijk moeten opvangen. Daarvoor kan bijvoorbeeld de LWO worden ingeschakeld.”

Delen

4 reacties

 1. Filip van As op

  Goed dat GroenLinks zich bij ons aansluit in het verzet tegen concentratie van de zorgvoorzieningen in het NUON-B gebouw. Jarenlang heeft de Raad toegewerkt naar een gespreide aanpak. De plotselinge bekering van B&W tot centralisatie van alle voorzieningen in één gebouw, betitelde de ChristenUnie in oktober vorig jaar als een ‘konijn uit de hoge hoed’. Wij waren hierdoor onaangenaam verrast. Inmiddels wordt steeds duidelijker zichtbaar dat er grote bezwaren kleven aan deze oplossing. Daarom is het zeer welkom dat nu ook één van de collegepartijen zich verzet tegen het collegebesluit. De suggestie dat het allemaal al ‘in kannen en kruiken’ is, is daarmee wel van tafel. Hopelijk komt dat een open discussie op woensdagavond ten goede. Voor de ChristenUnie staat het niet bij voorbaat vast dat de Leonarduskerk weer in beeld moet komen. De voormalige brandweerkazerne aan de Langebrug lijkt hiervoor beter geschikt.

 2. Zie vooral ook:

  http://www.leidschdagblad.nl/Pagina/0,7104,14-1-6392–2996246-1589–,00.html

  “Daklozen willen niet bij elkaar

  De daklozen voorzien problemen als ze allemaal bij elkaar worden gezet in de nieuwe daklozenopvang. Zij hebben liever verschillende locaties verspreid over de stad, dan één grote op het Nuon-terrein waar alle vormen van opvang zijn geconcentreerd. Dat schrijven ze in een bezwaarschrift aan de gemeente. Ook pleiten ze voor een forse uitbreiding van de nachtopvang.

  De daklozen, verenigd in de cliëntenraad van dagopvang De Binnenvest, het zorgvragersoverleg Zuid-Holland Noord, en bezoekers Inloopcentrum De Zaak/Parnassia, vinden dat verslaafden en niet-verslaafden uit elkaar moeten worden gehouden. Ook moet er aparte opvang zijn voor daklozen met een psychische stoornis. (…)”

  Dit is wat ik wel eens betoogd heb, wat (een deel van) de gemeenteraad oorpspronkelijk wilde en wat volgens het college niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kon worden. Het komt neer op de Groningse aanpak, die de gemeente Utrecht heeft overgenomen. Inmiddels wordt er al heel lang over de opvang gepraat, met als resultaat iets wat eigenlijk niemand, buiten het college, een aantal fracties en Portaal, ziet zitten. De mening van de doelgroepvertegenwoordigers zou heel zwaar moeten wegen.

  Belangrijk in de Groningse aanpak is ook het belang dat aan voorkoming van problemen wordt gehecht, in het kader waarvan het aantal huisuitzettingen is gedaald van 220 (2002) naar 136 (2004).

  Opmerkelijk: “Wat ze nu in de grote steden willen gaan doen, doen wij in Groningen al lang.” (de verantwoordelijke Groningse wethouder Visser). Bron:

  http://www.dvhn.nl/article222442.ece

  Waarmee weer eens wordt bevestigd dat randstedelingen een zodanig beperkte blik hebben dat ze de rest van het land niet opmerken, hoe gemakkelijk steden in het westen geld kunnen krijgen voor iets wat ze al lang geregeld hadden moeten hebben en hoe gemeenten dus beloond worden voor hun falende beleid.

 3. Geachte heer Meijer,

  Beste Eltjo,

  Komt u misschien uit Groningen?

  Eltjo, Groningse voornaam?

  Het nooit echt kunnen maken in het boze Westen?

  Beetje verzuurd?

  Ga morgen (woensdag) toch lekker stappen.

  Geniet eens van het leven.

  Leiden swingt!!

  Met opmonterende groet,

  Stan

   

 4. een nadenker op

  Beste Stan.

  Uit zeer betrouwbare bron kan ik je vertellen dat E. Meijer inderdaad uit Groningen komt. (Een prima stad trouwens. Ik kom er niet vandaan.)

  Het is vanavond niet duidelijk wat GL nu eigenlijk wil/denkt van de opvang. Het gezwalk van deze partij is echt niet om aan te zien.

  Zij zullen waarscheilijk weer eens met het college meestemmen. Tenslotte hebben zij een wethouder daar zitten. Die kan je toch niet afvallen? Het zou de fractie van moed betuigen om dat nu eens wel te doen. Of dat zal gebeuren? Ik betwijfel dat.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline