Het project 'Werken zonder wachtlijst' zorgt straks voor lege wachtkamers.

Diaconessenhuis doet mee aan kwaliteitsproject

Het Diaconessenhuis Leiden is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) geselecteerd voor deelname aan het landelijk project ‘Sneller Beter’. Via dit project wordt efficiënt werken, kwaliteit en innovatie in ziekenhuizen extra gestimuleerd. Directeur patiëntenzorg Tony Lamping zegt dat het in een organisatie altijd beter kan.”Het Diaconessenhuis is een ziekenhuis waar goede zorg wordt verleend door enthousiaste professionals. Op allerlei terreinen worden mooie resultaten geboekt” Hij vertelt verder dat iedere medewerker kritisch moet blijven kijken naar het eigen handelen en voortdurend bezig moet zijn om de zorg rond de patiënten te verbeteren. “Deelname aan het project Sneller Beter helpt ons die passie voor een steeds betere patiëntenzorg over te brengen”, aldus Lamping.

Internist Cees Clemens is lid van het team dat alle projecten in het ziekenhuis coördineert. Ook hij denkt dat de patiënt en de medewerkers ‘beter’ worden door deelname aan Sneller Beter. “We hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid om de patiënt zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Vaak weten we waar de schoen wringt, maar is de benodigde verandering lastig door te voeren”, aldus Clemens. Volgens hem leren ziekenhuizen door dit project van problemen door ze zelf op te lossen. De patiënt, én de huisarts die hem verwijst, zal dit ervaren.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×