Nieuwe tentoonstelling in het Koetshuis in de Leidse Hout

‘Vogels in het voorjaar’ is het thema van de nieuwe tentoonstelling in het bezoekerscentrum Leidse Hout. Op woensdag 1 maart om 16.00 uur opent wethouder Rogier van der Sande (Wijkbeheer) de tentoonstelling.

De tentoonstelling staat in het teken van vogels die in de Leidse Hout – maar ook in andere stadsparken en -tuinen – volop voorkomen. Via foto’s, opgezette vogels, tekeningen en beschrijvingen leert de bezoeker van de tentoonstelling de verschillende vogels te herkennen.

Ook kan de bezoeker met behulp van diverse opgenomen vogelgezangen de vogels ook aan hun zang leren herkennen. Daarnaast is er ruime aandacht voor nesten, eieren en het zelf plaatsen van nestkasten. Goede huisvesting voor vogels (nestkastjes) is schaars. De week van 27 februari is daarom door de Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot ‘Nationale Week van de Nestkast’.

De tentoonstelling in het Koetshuis is, in samenwerking met de afdeling Natuur- en milieueducatie, gemaakt door vrijwilligers van het bezoekerscentrum.

Het Koetshuis is geopend op woensdag van 13.00-17.00 uur, op zondag van 14.00-16.00 en door de week ook als de vlag uithangt. De toegang is gratis. Het Koetshuis is te bereiken via de wandelpaden in de Leidse Hout of via het fietspad, de Groene Maredijk.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×