Het parkeerterrein aan de Haagweg. Op de achtergrond Naturalis waar SSL heen moet verhuizen. (Foto: Chris de Waard).

Stadsparkeerplan nuanceert exploitatietekort

De ChristenUnie Leiden heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over een exploitatietekort van ruim drie ton bij de Stichting Stadsparkeerplan Leiden. De gemeente verstrekt aan de SSL een lening van 160.000 euro om de betaling van de salarissen zeker te stellen. De CU wil weten waardoor de tekorten zijn veroorzaakt en welke maatregelen er genomen worden nieuwe tekorten te voorkomen. SSL-directeur Chris Verplancke reageert geagiteerd op het artikel in het Leidsch Dagblad van maandag dat de aanleiding vormt voor de vragen. Hij kwalificeert het artikel als ‘ongenuanceerd oud nieuws’.

“De helft van het vermeende liquiditeitstekort van 320.000 euro komt voor rekening van investeringen die we vooruitlopend op de uitbreiding van de Park & Ride aanpak bij Naturalis moeten doen. Het gaat om het digitaliseren en uitbreiden van de logistiek met een onder andere een GPS oproepsysteem voor alle shuttlebusjes”.

De andere 160.000 euro is volgens Verplancke veroorzaakt door de lagere gemeentelijke bijdrage voor langdurig werklozen in de afgelopen drie jaar. “Op verzoek van voormalig wethouder Ruud Hessing heeft Stadsparkeerplan met haar 42 werknemers in 2005 afgezien van ontslag van 10 van haar medewerkers. Met het ontslag wilden we voorkomen dat we in 2006 tegen een tekort zouden oplopen. Hessing vond dat ongewenst, omdat hij vond het geen zin had om te werken aan uitbreiding en verplaatsing van de diensten van het Stadsparkeerplan als we met minder werknemers verder zouden moeten. Hessing heeft vervolgens laten weten garant gestaan voor de extra kosten van deze werknemers in 2006”.

Over een structurele vorm van samenwerking en participatie door de gemeente in de Stadsparkeerplan-diensten wordt door Verplancke en SSL-voorzitter Peter Labrujère al vijf jaar overleg gevoerd met de gemeente. “Voor Wethouder John Steegh is het nu zaak om eindelijk eens met het college en de raad vast te leggen wat de gemeente van Stadsparkeerplan wil en in welke structuur dat het beste gegoten kan worden,” aldus Verplancke.

Leiden Stadsparkeerplan


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×