Naast het treinspoor ligt een strook braakliggende grond met oude rails. Volgens D66 kan de ontsluitingsweg daar worden aangelegd. (Foto: Chris de Waard).

D66 wil behoud parkeerplaatsen Haagwegterrein

D66 wil dat de nieuwe toegangsweg naar de woonwijk bij het parkeerterrein Haagweg niet wordt aangelegd ten koste van 60 parkeerplaatsen. Begin februari kocht de gemeente Leiden voor vier miljoen euro het stuk grond waarop nu de Stichting Stadsparkeeerplan Leiden het parkeerterrein exploiteert van La Linea. Dat is de aan de NS gelieerde projectontwikkelaar die op de rest van het terrein woningen ontwikkelt. Toen bleek ook dat de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg ten koste zou gaan van 50 a 60 parkeerplaatsen. “De vlag is hier dan ook niet uitgegaan,” zo reageerde SSL-directeur Verplancke toen al. D66 wil dat de weg wordt aangelegd zonder dat er opnieuw parkeerplaatsen verloren gaan. Duo-raadslid Peter Bootsma: “Om ruimte voor die weg te maken, moeten nu nog eens ruim 60 plekken verdwijnen. Dat stond niet in de ronkende brief die de wethouder ons op 12 februari stuurde. Die rept van ‘een voortzetting van het parkeren zoals dat nu plaats vindt’. Het stond ook niet in de uitvoeringsovereenkomst die hij wil gaan tekenen met de huidige grondeigenaar, want ook daarin gaat het over ‘de huidige omvang’ van het terrein.”

Volgens D66 is het ook helemaal niet nodig om de weg over het parkeerterrein aan te leggen. Bootsma: “Naast de sporen voor de treinen Leiden – Utrecht liggen twee verroeste sporen en een verrommelde zone, voordat het daadwerkelijke parkeerterrein begint.” Hij zal dinsdag dan ook aan wethouder Witteman vragen waarom het opbreken van die oude rails en het gebruik van loze ruimte niet genoeg is voor de bedoelde ontsluitingsweg.

Advertentie

Leiden Nieuws Stadsparkeerplan


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×