Pvda wil 'ergernissenpot' van half miljoen per jaar

De PvdA vindt dat de gemeente te weinig doet tegen alledaagse ergernissen van Leidenaars. Voor het oplossen van relatief kleine problemen is vaak niet direct budget beschikbaar, waardoor de oplossing lang op zich laat achten. De PvdA wil dit probleem oplossen door het instellen van een ‘ergernissenpot’, waar concrete initiatieven die Leidenaars zelf aandragen uit kunnen worden betaald.

Fractievoorzitter Marije van den Berg van de PvdA: “Hondenpoep, te weinig klein groen, vuil in de wijk. Dat zijn voorbeelden van onderwerpen waar ik vaak op word aangesproken. De gemeente onderzoekt elke twee jaar wat de grootste ergernissen van Leidenaars zijn, maar om daar wat aan te doen moet er eerst geld vrijgemaakt worden. Dat gebeurt dan vaak niet. Daar willen we wat aan doen.”

Doordat het aantal inwoners en bedrijven de komende jaren zal stijgen, nemen de inkomsten van de gemeente toe met ongeveer vijf miljoen euro. De helft van dat geld wil de PvdA uittrekken voor betere onderwijshuisvesting, maar een half miljoen per jaar moet opzij gezet worden om juist de kleine problemen aan te pakken.

Van den Berg: “Een goed voorbeeld is de aanpak van overlast door jongeren. Die kan worden aangepakt door voor hen een jeugdhonk in te richten. Daar heeft de PvdA in Zuid West geld voor vrij kunnen maken, maar ook in andere wijken is dit ook een probleem. Een ander voorbeeld is de fietsenstalling bij het station. De fietsenrekken gaan stroef en doordat er soms water in de rekken blijft staan worden fietsers nat als ze hun fiets pakken. Als we daar één keer geld voor vrijmaken is het de jaren daarna geen probleem meer. Een slimme investering dus. Ook voor geluidsoverlast is vaak makkelijk te voorkomen. Als die door buurthuizen of andere openbare gebouwen veroorzaakt wordt kunnen we die gebouwen met dit geld beter isoleren.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×