Gemeente Leiden tegen kraakverbod

De gemeente Leiden sluit zich aan bij het initiatief van de G27 om zich uit te spreken tegen het kraakverbod van Minister Dekker. De G27 zijn de middelgrote steden die samenwerken in het kader van het Grotestedenbeleid. De G27 geeft zijn goedkeuring aan de brief die door de G4 aan minister Dekker is geschreven waarin men zich uitspreekt tegen het voornemen van de minister om kraken te verbieden. De G4 (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en de G27 geven in hun brieven aan dat ze tegen het in alle gevallen strafbaar stellen van kraken zijn als daar ook niet gelijktijdig een sanctie tegen langdurige leegstand tegenover staat. “Het verbieden van kraken zal de leegstand in woningen en gebouwen mogelijk bevorderen, iets wat wij vanuit het oogpunt van leefbaarheid van wijken uiteraard ongewenst vinden,” aldus de G4 in haar brief aan minister Dekker.

Het kraken van een pand dat langer dan 1 jaar heeft leeggestaan is op dit moment niet strafbaar. Volgens de G4 is dit een stimulans om eigenaren/verhuurders er toe te bewegen initiatief te nemen tot tijdelijke verhuur. Wordt het kraken in alle gevallen strafbaar gesteld, dan verdwijnt een belangrijke prikkel voor eigenaren/verhuurders om te voorkomen dat hun vastgoed langere tijd leeg staat.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×