Stoom pleit voor andere variant RijnGouweLijn

De stichting Stoom-Leiden pleit ervoor om de RijnGouweLijn onderdeel te laten worden van het Stedenbaanproject en Randstadrail. Dit houdt in dat er dan geen tram maar een soort sprinter-achtige trein gaat rijden over een verhoogd en dubbel spoor tussen Gouda en Leiden. De verbinding zou moeten eindigen als kopstation op Leiden Centraal. Volgens Stoom kunnen reizigers die naar de kust willen op het Stationsplein overstappen op openbaar vervoer naar de kust, of overstappen op treinen naar Schiphol, Den Haag of Amsterdam. Volgens Stoom heeft deze variant alleen maar voordelen, zo hoeven er b.v. geen huizen te worden afgebroken, zal de verdubbeling van het NS spoor een Intercityverbinding tussen Leiden en Utrecht mogelijk maken en wordt de RijnGouweLijn aangesloten op een netwerk van sprinter-treinen door de gehele Randstad, waarbij met één OV systeem wordt gewerkt, dat uitbreidbaar is.

Stoom is van mening dat deze variant voor de reizigers een aanmerkelijk beter alternatief is, een grotere vervoerswaarde heeft, voor Leiden geen nadelige gevolgen met zich meebrengt, en bovendien veel goedkoper en beter realiseerbaar is.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×